HELSINGFORS KONSERVATORIUM

- musikens hemadress

 

Helsingfors Konservatorium grundades år 1922 och har sedan dess varit en av landets ledande musikläroanstalter. Hos oss hittar Du alla musikutbildningar under samma tak.  Tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia och dess utbildningsprogrammet i musik är vi ett livligt musikcentrum mitt i huvudstaden. Många framstående professionella musiker har studerad vid vår konservatorium.  Vi har 60 studeranden inom yrkesutbildningen och 740 elever inom grundläggande konstundervisningen.  Konservatoriets lärarkår består av ansedda och framgångsrika pedagoger och konstnärer.

 

Moderna, skräddarsydda utrymmen

 

Konservatoriet flyttade till nybygget i Gräsviken år 1999. Vi ligger vid havet, i hjärtat av Helsingfors. Konservatoriets konsertsal är akustiskt sett en av huvudstadsregionens bästa musiksalar. Kammarmusiksalen och hela 85 rymmliga klassrum står ochså till studerandenas förfogande. Med sina 200 konsert varje år bidrar konservatoriet avsevärt till kulturutbudet i huvudstadsregionen.

 

Ett musikcentrum

 

Tillsammans med yrkeshögskolan erbjuder vi en mångsidig repertoar. Det finns bland annat operaföreställningar, symfonikonserter, sagospel och barnpjäs. Konservatoriet har flera kör och orkestrar. Både skolor i huset är specialiserade på klassisk musik.

 

UTBILDNINGAR  

 

GRUNDLÄGGANDE MUSIKUNDERVISNINGEN

 

Musiklekskolan

 

I Musiklekskolan kommer varje barn med leken som medel i kontakt med musikens fängslande värld. Barnen utvecklar sitt sinne för rytm och melodi igenom att sjunga, leka, lyssna på musiken och röra sig i musikens takt. Barn i åldrarna 3 månader - 7 år får positiva upplevelser och ett intresse för musiken födds och förstärkas. 250 barn  går i vår Musiklekskola. Inga inträdesprov (men tyvärr kan vi inte erbjuda plats för alla sökanden).

 

Förberedande undervisningen

 

En bro mellan Musiklekskolan och Musikinstitutet. För barn i åldrarna 5 år – 8 år, som vill lära sig spela något instrument. Det undervisas både individuellt och i grupp.

 

Vuxenavdelningen

 

För unga vuxna (18 år -  30 år) som önskar  slutföra eller komplettera sina studier (med tanke på yrkesutbildningen) eller för sångare som är tillräckligt begåvade för operaklassen.

 

Musikinstitutet

 

a) Grundnivå

 

Under 16 år gamla instrumentalister och sångare undervisas i instrumentala studier, teoriämnen samt musikens historia. Orkesterspel /körsång och kammarmusik innegår i studier.  Under veckan får varje elev 60 minuter individuell instrumental undervisning och 45 – 60 minuter undervisning i musikteori/musikhistoria/tonträffning.

 

b) Institutsnivå

 

På musikinstitutsnivån kan de verkligt motiverade eleverna fortsätta sina studier, nu på avancerad nivå. Undervisning ges i solistisk huvudinstrument ( 60 minuter per vecka), biinstrument (30 minuter per vecka) och musikteori/musikhistoria/tonträffning (sammanlagd 60 – 90 minuter per vecka)

 

Öppet Konservatorium

 

Här kan Du, helt oberoende av din ålder och utan några inträdesprov, lära dig spela något instrument, ta sånglektioner eller bekanta dig med musikteoretiska ämnen.

 

YRKESUTBILDNINGEN

 

Grundexamen i musik (klassisk inriktning)

 

Treåriga grundexamen i musik (120 studieveckor) ger  omfattande basfärdigheter för yrkeslivet samt allmän behörighet för fortsatta studier vid universitet och yrkeshögskolor. Du kan även kombinera din yrkesexamen med gymnasiestudier igenom att avlägga samtidigt både studentexamen och grundexamen i musik. I läsplanen innegår instrumentala studier, tonträffning, harmoni- och satslära, inlärning i arbetet, orkester/kammarmusik/körsångstudier, dirigering samt valfria studier.

 

Eftersom examen är planerad för arbetslivets behov ingår minst 20 studieveckor inlärning i arbetet på arbetsplatser. Konservatoriet samarbetar med Finska Nationaloperans Balletskola och flera professionella orkestrar.

 

 

Kontaktinformation

tel. +358 9 5860 580

fax +358 9 5860 5868

e-post: konservatorio(at)konservatorio.fi