fbpx

Säännöt

Pdf: Helsinki Lied -kilpailun säännöt 2021 päiv. 17.02.2021.pdf

Helsingin Konservatorion Säätiö sr. järjestää Helsingissä 29.–31.10.2021 kansallisen lied-kilpailun.

Kilpailu on avoin musiikkiopistossa, konservatoriossa, ammattikorkeakoulussa tai Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa laulua tai pianonsoittoa opiskeleville suomalaisille, Suomessa asuville tutkintoon tähtäävästi opiskeleville ulkomaalaisille sekä ulkomaisessa korkeakoulussa laulua tai pianonsoittoa opiskeleville suomalaisille. Kilpailuun osallistumisoikeus on kevätlukukaudella 2021 edustamassaan oppilaitoksessa läsnä olleilla opiskelijoilla. Laulaja ja pianisti voivat kuitenkin edustaa eri oppilaitoksia.

Sarjat

Kilpailussa on kaksi sarjaa

  1. A) vuonna 1996 tai sitä ennen syntyneet (25-vuotiaat ja sitä vanhemmat) sekä ikään katsomatta kaikki Sibelius-Akatemiassa ja ulkomaisessa korkeakoulussa opiskelevat
  2. B) vuonna 1997 tai sen jälkeen syntyneet (alle 25-vuotiaat)

Ikäraja määräytyy kilpailun kalenterivuoden ja duon vanhemman jäsenen mukaan.

Aikataulu

Kilpailu järjestetään Helsingin Konservatorion konserttisalissa. Kilpailun aikataulu on seuraava

Ilmoittautuminen 1.-31.8.2021
Esikarsinta 7.9.2021
Kilpailujärjestyksen arvonta to 28.10.2021
A-sarjan alkuerät pe 29.10.2021
B-sarjan alkuerät la 30.10.2021
A-sarjan välierä la 30.10.2021
Finaalit ja palkintojen jako su 31.10.2021

Osallistumismaksu

Kilpailun osallistumismaksu on 80 € /lied-duo. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu Helsingin Konservatorion Säätiön tilille Danske Bank FI78 8000 1500 0649 78 viimeistään tiistaina 31.8.2021. Viestikentässä mainittava duon molempien kilpailijoiden nimet. Osallistumismaksu maksetaan yhtenä kertamaksuna.

Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskustannuksistaan.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan internet-sivuilla www.helsinkilied.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella 1.-31.8.2021 välisenä aikana. Ilmoittautumislomakkeeseen liitetään

  1. videotallenne, joka sisältää kaksi (2) liediä alkukilpailun ohjelmistosta, joista vähintään toinen on saksalainen lied
  2. valokuva duosta jpg-tiedostona kilpailun viestintää ja markkinointia varten

Kopioita henkilötodistuksesta / passin henkilötietosivusta tai tositetta maksetusta osallistumismaksusta ei tarvitse lähettää ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumislomakkeen liitteiden tarkemmat ohjeet (mm. tiedostomuodot) ilmoitetaan kilpailun internet-sivulla helmikuussa 2021.

Myöhästyneitä tai puutteellisia ilmoittautumisia ei käsitellä. Tallenteita, ilmoittautumisasiakirjoja tai osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoitukset hyväksymisestä

Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava, kilpailutoimikunta suorittaa esikarsinnan lähetettyjen ilmoittautumisasiakirjojen ja tallenteiden perusteella. Ilmoitukset kilpailuun hyväksymisestä lähetetään sähköpostitse 7.9.2021 mennessä, aiemmasta poiketen. A-sarjan välierään valitaan enintään 12 lied-duoa. Finaaliin valitaan enintään 6 lied-duoa /sarja.

Kilpailujärjestys

Kilpailujärjestys arvotaan torstaina 28.10.2021. Arvontatilaisuudessa on jokaisen kilpailijan oltava henkilökohtaisesti läsnä tai lähetettävä arvontaan valtakirjalla valtuuttamansa edustaja.

Esiintymisjärjestys säilyy samana koko kilpailun ajan.

Ohjelma

Kilpailijat esittävät suunnittelemansa ohjelman, jonka tulee muodostaa mielenkiintoinen konserttiohjelman kaltainen kokonaisuus. Ohjelmiston suunnittelu mahdollistaa kilpailijoiden profiloitumisen

Kilpailuohjelmistoon tulee sisältyä:

A-sarjassa:

  • vähintään kaksi saksalaista liediä eri säveltäjiltä. Liedit on valittava seuraavilta säveltäjiltä: Johannes Brahms, Fanny Hensel-Mendelssohn, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert, Clara Schumann, Robert Schumann tai Hugo Wolf. Alkuerän ohjelmassa tulee olla vähintään toinen näistä liedeistä.
  • joko alku- tai välierässä vähintään yksi suomalaisen säveltäjän laulu
  • vähintään yksi vuonna 1990 tai sen jälkeen lauluäänelle ja pianolle sävelletty teos (koti- tai ulkomainen säveltäjä)

B-sarjassa:

  • vähintään kaksi saksalaista liediä eri säveltäjiltä. Liedit valittava seuraavilta säveltäjiltä: Johannes Brahms, Fanny Hensel-Mendelssohn, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert, Clara Schumann, Robert Schumann tai Hugo Wolf. Alkuerän ohjelmassa tulee olla vähintään toinen näistä liedeistä.
  • joko alkuerässä tai finaalissa vähintään yksi suomalaisen säveltäjän laulu

Ohjelmiston soivat enimmäiskestot ovat seuraavat:

A-sarjassa: alkuerä 10 min., välierä 15 min. ja finaali 20 min.

B-sarjassa: alkuerä 12 min. ja finaali 20 min.

Teoksia esitettäessä on käytettävä ainoastaan laillista nuottimateriaalia. Jos kilpailija esittää julkaisemattomia teoksia, hänen on toimitettava teoksista kopio tuomaristolle tutustumista varten kolme viikkoa ennen kilpailun alkamista.

Kilpailussa pianisteilla on mahdollisuus käyttää lehdenkääntäjää.

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3 jäsentä. Arvosteluperiaatteet ja -menettelyt sisältyvät kilpailutoimikunnan hyväksymään tuomariston ohjesääntöön. Tuomariston kokoonpano ilmoitetaan näillä sivuilla lähempänä kilpailua.

Palkinnot

A-sarja B-sarja
I palkinto 6000 € 4000 €
II palkinto 4000 € 2000 €
III palkinto 2000 € 1000 €

Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin tai jättää jokin palkinto jakamatta. Palkintoihin voi sisältyä konsertointimahdollisuuksia. Lisäksi voidaan jakaa tuomariston päätöksellä erikoispalkintoja.

Palkinnot jaetaan sunnuntaina 31.10.2021 finaalien päätyttyä.

Tallenteet

Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus tallentaa ja julkaista kilpailuesityksiä haluamissaan muodoissa maksamatta korvausta kilpailijoille.

Kilpailijoille ei toimiteta materiaalia omasta suorituksestaan jälkikäteen tallenteella.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailijoista ilmoittautumislomakkeella ja sen liitteillä kerätyt tiedot muodostavat henkilötietolain mukaisen tietorekisterin, jota ylläpitää, säilyttää ja arkistoi Helsingin Konservatorion Säätiö. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan kilpailijoita arvioivien asiantuntijoiden käyttöön, kilpailun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen järjestäjän ja kilpailijoiden kesken sekä Helsinki Lied -kilpailun tiedottamisessa koskien kilpailun alku-, väli- ja loppukilpailuun selvinneitä kilpailijoita.

Force majeure -tilanteet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus siirtää tai peruuttaa Helsinki Lied -kilpailu force majeure -tilanteessa tai mikäli kilpailun järjestäminen ei valtakunnalliseen tai alueelliseen epidemiatilanteeseen liittyvien kokoontumisrajoitusten tai muun syyn vuoksi ole mahdollista tai muuten turvallista. Kilpailuun ilmoittautuneille ei korvata kilpailun siirrosta tai peruuntumisesta aiheutuvia suoria eikä välillisiä kuluja.

Sääntörikkomukset

Esikarsinnan suorittavalla toimikunnalla ja kilpailun tuomaristolla on oikeus sulkea kilpailusta pois lied-duo, joka ei noudata näitä sääntöjä.


HELSINKI LIED -KILPAILU, HELSINGIN KONSERVATORIO

Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
puh. 040 518 4429
helsinkilied@konservatorio.fi