fbpx

Tuomaristo

kuva: Ida Pimenoff

Tuija Hakkila, puheenjohtaja

Tuija Hakkila opiskeli Sibelius-Akatemiassa Liisa Pohjolan ja Eero Heinosen oppilaana ja jatkoi opintojaan Pariisin konservatoriossa Jacques Rouvierin ja Theodor Parachivescon opissa. Mo­dernia musiikkia hän opiskeli Pariisissa Claude Helfferin kanssa ja fortepianonsoittoa Yhdysval­loissa Cornell Universi­tyssä Malcolm Bilsonin oppilaana. Hakkila valmistui musiikin tohtoriksi Si­be­lius-Akatemiasta 2005, ja hänen konserttiohjelmia käsittelevä tutkimuksensa ”Pompeijin aar­teita tuhkasta” julkaistiin 2007.

Tuija Hakkila on toiminut pianomusiikin lehtorina Sibelius-Akatemiassa vuo­desta 1987 lähtien ja vuonna 2014 hänet nimitettiin professoriksi. Hakkila pi­tää säännöllisesti mestarikursseja Euroo­passa ja kotimaassa, sekä toimii aktiivisesti asiantuntijateh­tävissä kotimaassa ja ulkomailla. 2005–2008 hän opetti Kööpenhaminan kuninkaallisen konservato­rion vanhan musiikin osas­tolla. Hakkila toimi Musiikkia linnassa -festivaalin taiteellisena johtajana 1989–2003 Hämeenlin­nassa ja 1999–2002 Sibelius-Akatemian konserttitoimiston taiteellisena johta­jana. Hän sai Pro Musica -säätiön tunnustuspalkinnon vuonna 2009 ja on nauttinut Valtion taiteilija-apurahaa use­aan otteeseen.

Hakkila on kiinnostunut musiikin eri tyyleistä, ja hänen ohjelmistonsa ulottuu barokista aivan uu­sim­paan musiikkiin. Hänen kokonaislevytyksensä Mozartin sonaateista on saanut runsaasti kii­tosta kansainvälisessä lehdistössä. Hakkila on tehnyt yhteistyötä monien säveltäjien kanssa ja kantaesit­tänyt suuren määrän kotimaisia ja ulkomaisia teoksia.

tuijahakkila.info

 

kuva: gothoni.com

Ralf Gothóni

Ralf Gothónilla on maailmanlaajuinen ura pianistina, kapellimestarina ja sävel­täjänä. Hänet tun­netaan persoonallisena esittäjänä, poikkeuksellisella tavalla kokonaisvaltaista muusikkoutta ko­rostavana muusikkona. Gothóni on esiinty­nyt maineikkaimmilla musiikkifestivaaleilla sekä mer­kittävimpien eurooppalais­ten ja amerikkalaisten orkestereiden solistina. Hän esiintyy vuosittain lukui­sissa konserteissa usein kaksoisroolissa, johtaen pianosta käsin.

Gothóni on kantaesittänyt toista tusinaa konserttoa. Gothónia kuullaan sään­nöllisesti merkittä­vimpien kamarimusiikkifestivaalien vierailevana taiteilijana. Levytyksiä on kertynyt noin 100 eri kansainvälisille yhtiöille. Gothóni on kehittänyt myös taidemusiik­kitapahtumia maissa, joissa län­simainen kulttuuri on nousussa, mm. Pekingissä, Kairossa, Aleksan­driassa, Ammanissa, Ba­kussa, Izmirissä ja Ankarassa.

Ralf Gothóni toimi legendaarisen English Chamber Orchestra’n ylikapellimestarina vuosina 2000–2009 ja 2001–2006 Northwest Chamber Orchestran, Seattle, musiikillisena johtajana. Vuonna 2004 hänet nimitettiin myös Deutsche Kammerakademien päävierailijaksi.

Kamarimusiikin professoraatteja hän on hoitanut seitsemässä korkeakoulussa Saksassa, Suomes­sa, Espanjassa ja Englannissa. Mestarikursseja hän pitää ympäri maailmaa ja on usein kut­sut­tuna merkittävimpien musiikkikilpailujen tuomaristoon. Hän on säveltänyt mm. kolme kama­rioop­pe­raa, kamarikonserton alttoviululle ja orkesterille, kantaatin ”Härkä ja paimen” sekä julkaissut kolme esseekokoelmaa.

1994 Gothónille myönnettiin amerikkalainen Gilmore-Award. Hänelle on myönnetty myös Itäval­lan kulttuuriministeriön Schubert-mitali sekä Pro Finlandia mitali. Espanjan kuningatar Sofia pal­kitsi hä­net 2012 taiteellisista ja pedagogisista ansioistaan.

gothoni.com

 

kuva: Artist Management Hartmut Haase

Andreas Schmidt

Andreas Schmidt opiskeli aluksi pianon- ja urkujensoittoa sekä musiikin johta­mista ennen siirty­mistään laulun pariin. Hän aloitti uransa oopperalaulajana vuonna 1983 voitettuaan Deutscher Musikwettbewerb -kilpailun. Tämän jäl­keen Schmidt on esittänyt lukuisia rooleja Berliinin ooppe­rataloissa (Deutsche Oper, Staatsoper) sekä vieraillut monissa merkittävissä oopperataloissa Eu­roopassa ja New Yorkissa.

Konsertoinnit ja resitaalit ovat kuljettaneet Schmidtiä ympäri maailman mu­siikkikeskuksien. Ooppera- ja konsertointiuran ohella Andreas Schmidt on tunnettu liedin parissa. Hänen pianisti­naan on toiminut pitkään Rudolf Jan­sen. Schmidt on työskennellyt myös seuraavien liedpianis­tien kanssa: Vladimir Ashkenazy, Elena Bashkirova, Daniel Barenboim, Jörg Demus, Helmut Deutsch, Hartmut Höll, Burkhard Kehring, Geoffrey Parsons ja Roger Vignoles.

Andreas Schmidtin uraan voi tutustua yli 130 levytyksen avulla. Hän vierailee säännöllisesti esiinty­mässä myös monilla festivaaleilla. Schmidt on palkittu ansioistaan musiikin parissa monin tavoin. Hän on mm. hampurilaisen seuran Freie Akademie der Künste Hamburg jäsen ja Düs­seldorfissa si­jaitsevan liiton Richard-Wagner-Verband Düsseldorf kunniajäsen. Vuonna 1997 hän sai kamarilaula­jan (Kammersänger) arvon Hampurin kaupungilta. Schmidt toimii professo­rina Münchenissä (Hoch­schule für Musik und Theater München).

andreas-schmidt-bariton.de

 

kuva: Mitsuko Shirain arkisto

Mitsuko Shirai

Japanista kotoisin oleva ja yli 40 vuotta sitten Eurooppaan muuttanut Mitsuko Shirai on tunnettu lied-laulaja. Hänen pitkäaikaisena duoparinaan on toiminut pianisti Hartmut Höll. Shirai on vuo­desta 1973 pitänyt resitaaleja sekä kon­sertoinut ympäri maailmaa. Hänen levytyksissään kuul­laan keskeisten lied-säveltäjien tuotantoa, joista monet ovat voittaneet palkintoja.

Mitsuko Shirai on Robert Schumann Societyn (Zwickau) kunniajäsen. Yh­dessä Hartmut Höllin kanssa Shirai sai vuonna 1982 Zwickaun kaupungin Robert Schumann -palkinnon. Shirailla on myös Carte blanche (Auditorium du Louvre, Paris) vuodelta 1993. Taiteellisesta saavutuksis­taan Shiraille myönnettiin vuonna 1996 Idemitsu Music Award ja vuonna 1997 ABC Inter­national Music Award. Vuonna 2005 Japanin hallitus palkitsi hänet ansioistaan musiikin hyväksi ja vuonna 2008 Japanin keisari myönsi hänelle harvinaisen mitalin ansioistaan saksalaisen lie­din hyväksi. Vuonna 2009 Sak­san liittopresidentti Horst Köhler palkitsi Mitsuko Shirain hänen taiteellista ja pedagogisista ansiois­taan. Tämän vuoden marraskuussa Shiraille myönnetään kunniatohtorin arvo Victorian yliopistossa Kanadassa.

Mitsuko Shirai on voittanut monia ensimmäisiä palkintoja laulukilpailuissa sekä toiminut useiden kil­pailujen tuomaristossa. Shirai työskentelee professorina Karlsruhessa yhdessä Hartmut Höllin kanssa. Shirain uraan kuuluu myös vierailevan professorin työt Salzburgissa sekä opetus mo­nilla mestarikursseilla.

 

Soila Jaakkola (siht.)

kuva: Heikki Tuuli


HELSINKI LIED -KILPAILU, HELSINGIN KONSERVATORIO

Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
puh. 040 518 4429
helsinkilied@konservatorio.fi