fbpx

HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖN ILMOITUSKANAVA

Helsingin Konservatorion Säätiössä on otettu käyttöön EU:n direktiivin 2019/1937 ja 1.1.2023 voimaan astuneen kansallisen ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukainen sisäinen Ilmoituskanava.

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta varmistamme, että henkilö, joka työssään havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Tavanomaista palautetta, kuten asiakaspalautetta voit antaa verkkosivuillamme olevalla palautelomakkeella.

Väärinkäytöksillä tarkoitetaan tekoja tai laiminlyöntejä, joista on säädetty rikosoikeudellisia seuraamuksia tai jotka loukkaavat yleistä etua ja ovat esimerkiksi julkisten hankintojen, yksityisyyden ja henkilötietojen suojan sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden rikkomuksia.

Ilmoituskanavaa sovelletaan seuraavilla EU:n lainsäädännön aloilla:

 • julkiset hankinnat, kilpailuoikeus ja valtiontuet,
 • rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
 • verotus
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • ympäristönsuojelu
 • liikenneturvallisuus
 • kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • säteilyturva ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi.

Ilmoittajansuojaa ei sovelleta työoikeudellisiin asioihin.

Miten toimia, jos epäilet väärinkäytöstä?

Mikäli havaitset tai epäilet rikkomuksia, epäkohtia tai väärinkäytöksiä Helsingin Konservatorion Säätiössä, voit ilmoittaa niistä sisäisen ilmoituskanavan kautta. Sisäinen ilmoituskanava on tarkoitettu konservatorioyhteisön jäsenille ja sidosryhmille. Suosittelemme kuitenkin keskustelemaan epäkohdista ensisijaisesti esihenkilön tai asiasta konservatoriossa vastaavan henkilön kanssa.

​​​​​​​​​​​​​​​Ilmoituskanavana toimii sähköpostiosoite ilmoituskanava@konservatorio.fi . Ilmoittaminen kanavassa tapahtuu luottamuksellisesti: ilmoittaja, ilmoituksen kohde, muiden henkilöllisyys ja muut henkilötiedot suojataan kanavassa. Ilmoituksia saavat käsitellä ainoastaan tähän tehtävään nimetyt henkilöt, jotka hoitavat tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti.

Ilmoittaja saa vastaanottoilmoituksen 7 päivän kuluessa, ja toimenpiteistä tulee kertoa 3 kuukauden kuluessa. Vastatoimet ilmoittajaa kohtaan on kielletty.​​​​​​

Ilmoituksia ei ole mahdollista tehdä anonyymisti, mutta ilmoituksen tekijän henkilöllisyys tulee vain ilmoituksen käsittelijöiden tietoon. Ilmoituksen voi tehdä vain kirjallisesti kanavan kautta.

Tehdessäsi ilmoituksen

 • Kerro nimesi ja yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa kysyä sinulta asiaasi koskevia lisätietoja.
 • Kerro, mitä asiasi koskee.
 • Kuvaile tapausta riittävän tarkasti, jotta voimme arvioida kuuluuko asiasi ilmoittajansuojelua koskevan lainsäädännön piiriin vai ohjataanko käsiteltäväksi muulla tavalla. Ilmoitukseen ei ole syytä sisällyttää henkilöitä koskevia arkaluontoisia tietoja elleivät ne ole välttämättömiä huolenaiheen kuvailemisen kannalta.

Jos sinulla on perusteltu syy uskoa, että Helsingin Konservatorion Säätiölle osoitetun ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai koet, että voit joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaisesta työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.