Säätiö

Konservatoriota ylläpitää Helsingin Konservatorion Säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Helsingin kaupunki, Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto, Kansanvalistusseura sekä Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Edustajisto päättää mm. säätiön tilinpäätöksen, talousarvion ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä kiinteän omaisuuden myynnistä. Edustajisto valitsee vuosikokouksessaan hallitukseen neljä luottamushenkilöjäsentä.

Edustajisto

Helsingin kaupungin edustajina
pianisti Hannu Elomaa
projektipäällikkö Anita Hellman
sihteeri Mari Kostamo

Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston edustajina

professori Gustav Djupsjöbacka
varatuomari Veli Pekka Huotari
varadekaani Olli-Pekka Martikainen

Kansanvalistusseuran edustajina

talous-ja hallintopäällikkö Jarmo Pykälä
toimituspäällikkö Markus Palmén
VTT Cay Sevón

Työväen Sivistysliitto TSL r.y:n edustajina

projektiassistentti Merja Laakso
pääsihteeri Jouko Muuri
hallinto- ja talousjohtaja Soili Vivolin

Hallitus

Säätiön hallituksen tehtäviin kuuluu mm. oppilaitoksen taloutta ja henkilöstöä koskeva päätöksenteko. Hallituksen jäseniä ovat

  • Veli Pekka Huotari, puheenjohtaja
  • Hannu Elomaa
  • Jouko Muuri, varapuheenjohtaja
  • Jarmo Pykälä
  • Harri Pellikka, sihteeri
  • Rea Warme-Korpinen

Säätiön asiamiehenä toimii Harri Pellikka. Asiamies hoitaa mm. säätiön hallintoa ja huolehtii edustajiston päätösten täytäntöönpanosta.

harri.pellikka(at)konservatorio.fi puh. 09 5860 5810, gsm 050 5643488