fbpx

Säätiö

Konservatoriota ylläpitää Helsingin Konservatorion Säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Helsingin kaupunki, Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto, Kansanvalistusseura sekä Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Edustajisto mm. käsittelee säätiön tilinpäätöksen, talousarvion ja toimintakertomuksen  sekä päättää kiinteän omaisuuden myynnistä. Edustajisto valitsee vuosikokouksessaan hallitukseen neljä luottamushenkilöjäsentä.

Edustajisto

Helsingin kaupungin edustajina

FM Hannu Elomaa
projektipäällikkö Anita Hellman
sihteeri Mari Kostamo

Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston edustajina

professori Gustav Djupsjöbacka (puheenjohtaja)
varadekaani Olli-Pekka Martikainen
OTT Jaana Norio

Kansanvalistusseuran edustajina

johtava rehtori Tapio Lahtero
rehtori Minna Prunnila
palvelun päällikkö Paiju Tyrväinen

Työväen Sivistysliitto TSL r.y:n edustajina

projektiassistentti Merja Laakso (varapuheenjohtaja)
viestintäpäällikkö Merja Leskinen
pääsihteeri Jouko Muuri

Hallitus

Säätiön hallituksen tehtäviin kuuluu mm. oppilaitoksen taloutta ja henkilöstöä koskeva päätöksenteko. Hallituksen jäseniä ovat

  • Jouko Muuri (puheenjohtaja)
  • Hannu Elomaa
  • Jaana Norio (varapuheenjohtaja)
  • Lauri Tuomi

Hallituksen esittelijöinä toimivat hallintojohtaja Harri Pellikka (hallituksen sihteeri ) ja rehtori Rea Warme-Korpinen. Hallintojohtaja huolehtii edustajiston päätösten täytäntöönpanosta.

Lisätiedot harri.pellikka(at)konservatorio.fi, puh. 09 5860 5810, matkapuh. 050 564 3488