Lukukausimaksut

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta perittävät lukukausimaksut 1.8.2016 alkaen.

Kirjaamismaksu uusilta oppilailta 10 €

Musiikkileikkikoulu
opetusta 60 min. viikoittain 160 €
opetusta 30 – 45 min. viikoittain 140 €
poisjäänti 2 kerran jälkeen ei maksua

Soiton ryhmäopetus 250 € ei alennuksia

Valmentava opetus 250 € ei alennuksia

Nuorten laulukoulu 250 €

Musiikin perustaso 370 €
Solistinen sivuaine 210 €

Musiikkiopistotaso 370 €
Solistinen sivuaine 210 €

Aikuisten opetus 370 €

Täydentävä opetus (solistinen pääaine)
200 € 15 min./vko
370 € 30 min./vko

Lisäopetus
(musiikin laajan oppimäärän suorittaneet) 440 €, ei alennuksia

Solistinen sivuaine 210 €
Jos oppilas saa konservatoriosta johtuvasta syystä vähemmän opetusta kuin hänelle opetussuunnitelman mukaan kuuluisi, hyvitetään lukukausimaksusta seuraavasti:
30 min. opetusta, hyvitys 120 euroa
45 min. opetusta, hyvitys 60 euroa
(perustana sivuinstrumentin lukukausimaksu ja 50 euron hinta mupe- ym. opetuksesta)
Huom! lukukausimaksuun sisältyy myös mupe- ja yhteismusisointiopetus.

Kuorot
Musiikin perusopetuksen kuorot (ulkop. kuorolaiset), 120 €, ei alennuksia
Valmennuskuoro (ulkopuoliset ja muskarilaiset), 80 €, ei alennuksia

Musiikin perusteiden opetus (ulkopuoliset ja auditelaiset) 200 €, ei alennuksia

Orkesterilaiset, ulkopuoliset 0 €

Oppilaspaikkamaksut ulkokuntalaisille/lukukausi

Muilta kuin helsinkiläisiltä veloitetaan lukukausimaksun lisäksi seuraavasti:
musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso, opetusta 60 min./vko 200 €
aikuisten opetus, opetusta 45 min./vko 200 €
sivuinstrumentti, opetusta 30 min./vko 0 €

Helsingin ulkopuolelta voidaan ottaa oppilaita sillä edellytyksellä, että kyseisten oppilaiden kotikunnat tai oppilaat itse / heidän huoltajansa sitoutuvat suorittamaan oppilaspaikkamaksun.

Oppilaspaikkamaksusta voidaan hakemuksesta myöntää vapautus, jos kyseessä on erittäin lupaava oppilas ja konservatoriossa tarvitaan kyseessä olevan instrumentin soittajia.

Ulkopuolisten suorittamista kursseista perittävät maksut (=aiheutuneet kulut)

kurssisuoritukset, joissa on 4 lautakunnan jäsentä, 200 €
kurssisuoritukset, joissa on 3 lautakunnan jäsentä, 160 €

Lukukausimaksualennukset

Alennuksia voivat hakea syyslukukauden alussa perustellusta syystä musiikin perustason, musiikkiopistotason ja aikuisten opetuksen oppilaat (ei lisäopetus, sivuaine, valmentava opetus, muskari eivätkä kuorot).
Päätökset myönnettävistä alennuksista tekee Helsingin Konservatorion Säätiön hallitus.

Hakemus on täytettävä huolellisesti perusteluineen. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon. Hakulomake
Lomakkeita voi noutaa vahtimestarilta tai toimistosta elokuussa.

Sisaralennuksia ei ole.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuun lopussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Lukukausimaksu peritään täysimääräisenä, jos oppilas lopettaa opintonsa kesken lukukauden. Rehtori voi kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta, jos opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen tapahtuu kesken lukukauden esim. sairauden tai muun painavan syyn takia.
Oppilasmaksujen laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen.

Poissaolot

Oppilaitos ei ole velvollinen korvaamaan oppitunteja, jos oppilas on aiheetta poissa.
Opettaja on velvollinen korvaamaan oppilaalle ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet opettajalle tulleen esteen vuoksi.
Opettajan sairauden vuoksi peruuntuneet oppitunnit korvataan sijaisjärjestelyin siten, että oppilas saa syyslukukauden aikana vähintään 15 ja kevätlukukauden aikana vähintään 16 viikon opetuksen (instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opetus ja musiikkileikkikoulu).
Valmentavassa opetuksessa vastaava opetuskertojen määrä on 13 kertaa lukukaudessa.