Musiikin osaamisalan pääsykoe

Kutsu pääsykokeeseen lähetetään hakijalle postitse. Kutsusta ilmenee hakijan tarkempi pääsykoepäivä sekä aikataulu.

Pääsykoe musiikin osaamisalalle järjestetään 14.-18.5.2018 Helsingin Konservatoriossa, Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki. Pääsykokeeseen on varattava aikaa koko päivä. Kaikille yhteinen kirjallinen koe pidetään aamulla. Sen jälkeen ovat säveltapailun prima vista -koe, pääinstrumentin koe sekä henkilökohtainen haastattelu.

Pääsykokeen osa-alueet

Pääinstrumentin koe

Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3 (laulussa peruskurssi 2 tai yhdistetty peruskurssi) ohjelmiston tasoisia. Pääsykokeeseen mahdollisesti sisältyvä omaksumistehtävä annetaan hakijalle pääsykoetilanteessa. Säestykselliset teokset esitetään pääsykokeessa säestäjän kanssa. Hakijan toivotaan vastaavan itse säestäjän hankkimisesta.

Huom! Mikäli hakijalla ei ole omaa säestäjää, hänen on toimitettava valmiiksi teipattu kopio säestysnuotista konservatorion säestäjää varten 13.3.2018 klo 15 mennessä. Harjoittelu konservatorion säestäjän kanssa ennen pääsykoepäivää ei ole mahdollista.

Säveltapailun koe

  • melodiadiktaatti
  • kadenssikuuntelu
  • prima vista -laulu

Koetehtävät ovat säveltapailun peruskurssi 3 -tasoisia.

Musiikinteorian koe

  • sävellajit (tunnistaminen ja muodostaminen)
  • intervallit ja soinnut (tunnistaminen ja muodostaminen)
  • sointuanalyysi

Koetehtävät ovat musiikinteorian peruskurssi 3 -tasoisia.

Soveltuvuuskoe

  • kirjallinen tehtävä
  • haastattelu

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan motivaatiota ja edellytyksiä musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle sekä tavoitteellisuutta yleensä ja erityisesti musiikkialan perustutkinnon opintojen loppuun saattamisessa.