fbpx

Musiikin osaamisalan pääsykoe

Musiikin osaamisalan pääsykoe järjestetään keväisin yhteishaun kautta hakeneille, sekä tarvittaessa muina ajankohtina jatkuva haun kautta hakeneille.

Kevään 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Helsingin Konservatorion musiikin osaamisalaan järjestettiin 3. – 7.5.2021 etäjärjestelyin. Kirjallinen tehtävä ja pääsykokeen video/videot toimitettiin sitä ennen sähköpostitse, 19.4. mennessä.

Pääsykoe suoritettiin tekemällä pääsykokeissa esitettävästä ohjelmasta videotallenne.

Kutsut soveltuvuuskokeeseen lähetettiin hakijoille tiistaina 13.4. Samassa  viestissä hakijat saivat kirjallisen esseen tehtävänannon. Kirjallinen tehtävä palautettiin 19.4.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen konservatorio@konservatorio.fi.

Haastattelut pidettiin videoyhteydellä 3.-7.5.2021 instrumenttikohtaisina päivinä.

Kokeiden osa-alueet

  1. Pääinstrumentin koe
  2. Haastattelu ja kirjallinen tehtävä

Haastattelussa ja kirjallisessa tehtävässä arvioidaan hakijan motivaatiota ja edellytyksiä musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle sekä tavoitteellisuutta yleensä ja erityisesti musiikkialan perustutkinnon opintojen loppuun saattamisessa.

Musiikinteorian ja säveltapailun osaaminen (normaalitilanteessa testataan koetilanteessa) testataan uusilta opiskelijoilta syyslukukauden alussa, orientaatioviikolla. Tällöin arvioidaan opiskelijan kykyä merkitä muistiin kuulemansa melodia- ja sointukulut, laulaa yksiäänistä melodiaa à prima vista, tunnistaa ja muodostaa sävellajeja, intervalleja ja sointuja sekä analysoida sointuja nuottikuvasta. Tehtävät ovat musiikinteorian peruskurssi 3 -tasoisia.