fbpx

Musiikin osaamisalan pääsykoe keväällä 2022

Musiikin osaamisalan pääsykoe järjestetään keväisin yhteishaun kautta hakeneille, sekä tarvittaessa muina ajankohtina jatkuva haun kautta hakeneille.

Musiikin osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestettiin keväällä 2022 etäkokeina.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osa-alueet

  1. Pääinstrumentin koe (videotallenne)

Esitettävät sävellykset ks. lista alasivulla..

  1. Säveltapailun koe (etänä Zoomissa)

Prima vista -laulu, joka jaetaan näytöllä hakijalle neljän minuutin perehtymistä ja laulamalla esittämistä varten. Tehtävä on musiikin laajan oppimäärän perusopintojen päättötason mukainen.

  1. Musiikinteorian koe (etänä Zoomissa)

Suullinen koe, jossa hakijaa pyydetään tunnistamaan nuotteja eri oktaavialoissa, sävellajien etumerkintöjä, intervalleja, asteikkoja ja sointuja (perusasteet, sis. kolmisoinnun käännökset ja dominanttiseptimisointu) musiikin laajan oppimäärän perusopintojen päättötason mukaisesti.

a) sävellajit (muodostaminen ja tunnistaminen; luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli)

b) intervallit laatuineen priimistä oktaaviin (tunnistus ja muodostus)

c) sointuanalyysi perusasteilla sisältäen kolmisoinnun käännökset ja dominanttiseptimisointu

  1. Haastattelu ja kirjallinen tehtävä (etänä Zoomissa)

Haastattelussa ja kirjallisessa tehtävässä arvioidaan hakijan motivaatiota ja edellytyksiä musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle sekä tavoitteellisuutta yleensä ja erityisesti musiikkialan perustutkinnon opintojen loppuun saattamisessa.

Ohjeet videotallenteen lähettämiseen: