fbpx

Musiikin osaamisalan pääsykoe

Musiikin osaamisalan pääsykoe järjestetään keväisin yhteishaun kautta hakeneille, sekä tarvittaessa muina ajankohtina jatkuva haun kautta hakeneille.

Pääsykokeen osa-alueet

Pääinstrumentin koe

Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3 (laulussa peruskurssi 2 tai yhdistetty peruskurssi) ohjelmiston tasoisia. Pääsykokeeseen mahdollisesti sisältyvä omaksumistehtävä annetaan hakijalle pääsykoetilanteessa. Säestykselliset teokset esitetään pääsykokeessa säestäjän kanssa. Hakijan toivotaan vastaavan itse säestäjän hankkimisesta.

Säveltapailun koe

  • melodiadiktaatti
  • kadenssikuuntelu
  • prima vista -laulu

Kuuntelukokeessa kirjoitetaan yksinkertaisia melodialinjoja annetuissa duuri- tai mollisävellajeissa (itse pohdittava lähtösävel pianolla soitetun sävellajin peruskolmisoinnun avulla). Lisäksi kuunnellaan peruskadensseja, joissa voi esiintyä seuraavia sointuja: I, I6, IV, II6, I64, V, V7 ja VI.

Prima vista -tehtävässä lauletaan annettu tehtävä tutustumisajan jälkeen kokonaan kerran läpi. Tehtävä on kirjoitettu g-avaimella johonkin helppoon sävellajiin. Tehtävän voi laulaa jollakin äänentuottoa auttavalla tavulla esim. ”duu”, solfilla, nuottinimillä tai vaikka hyräilemällä. Tehtävän sävellajin ja alkuäänen etsimistä varten koetilanteessa on käytössä äänirauta. Tarvittaessa ääniraudan käyttöön saa opastusta.

Koetehtävät ovat säveltapailun peruskurssi 3 -tasoisia.

Musiikinteorian koe

Osa-alueet:

  • nuottien nimet ja oktaavialat g- ja f-avaimella (suomalaisen merkintätavan mukaan esim. c1)
  • kvinttiympyrän asteikot, mollit harmonisina
  • intervallit laatuineen oktaavin alueelta
  • sointuasteet (merkittynä roomalaisilla numeroilla) sekä kolmi- ja nelisointujen käännökset
  • sointuanalyysi neliäänisestä tekstuurista sointuaste ja -käännösmerkinnöin

Koetehtävät ovat musiikinteorian peruskurssi 3 -tasoisia.

Soveltuvuuskoe

  • kirjallinen tehtävä
  • haastattelu

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan motivaatiota ja edellytyksiä musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle sekä tavoitteellisuutta yleensä ja erityisesti musiikkialan perustutkinnon opintojen loppuun saattamisessa.