fbpx

Pääinstrumentin koe, musiikin osaamisala

Esitettävät sävellykset

Viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso

a) kaksi erityylistä sävellystä

b) prima vista -tehtävä

Kohdan a) sävellykset esitetään ulkoa

Huilu

a) G. Donizetti: Sonaatti (C-duuri)

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Oboe

a) D. Cimarosa: Konsertto, nopea ja hidas osa

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa

Klarinetti

a) N. Gade: Fantasia-kappaleet I—II

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Fagotti

a) Benedetto Marcello: Sonaatti e-molli, osat Adagio ja Allegro

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Saksofoni

a) J. Rueff: Chanson et Passepied

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Käyrätorvi

a) W. A. Mozart: Konsertto D, I osa

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Trumpetti

a) Wiggert: Konsertto Des, osat I ja II

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Pasuuna

a) J. E. Galliard: Sonaatti n:o I, nopea ja hidas osa

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Bassopasuuna

a) Ferdinand David: Konsertto B-duuri, I osa

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Baritonitorvi

a) V. Ewald: Romanssi, op. 2

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Tuuba

a) G. Masson: Suite for Louise

b) vapaavalintainen teos, kesto noin 5 min.

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Osa ohjelmasta esitetään ulkoa.

Laulu

a) aaria renessanssin tai barokin ajalta alkukielellä säestyksen kanssa

b) saksalainen lied saksan kielellä säestyksen kanssa

c) suomalainen laulu suomen tai ruotsin kielellä ilman säestystä

d) Vaccai: Metodo Pratico, Edition Peters, n:o 2073 b, Original edition: Ib, IIb, V, VII ja VIIIa, joista valintakokeessa arvotaan esitettäväksi yksi. Vaccain saa laulaa nuoteista.

Kaikki sävellykset, paitsi Vaccai, esitetään ulkoa.

Piano

a) polyfoninen sävellys barokin aikakaudelta

b) wieniläisklassisen sonaatin nopea sonaattimuotoinen osa

c) vapaavalintainen teos, joka on muulta tyylikaudelta kuin kohdissa a) ja b) mainitut sävellykset

d) hakija voi halutessaan esittää oman sävellyksen tai improvisaation

e) prima vista -tehtävä

Sävellykset a), b) ja c) esitetään ulkoa, uutta musiikkia edustava teos voidaan tarvittaessa soittaa nuoteista.

Harmonikka

a) vapaavalintainen teos barokin aikakaudelta

b) kolme osaa jostakin harmonikalle sävelletystä sarjasta

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Sävellykset a) ja b) esitetään ulkoa.

Kitara

a) yksi seuraavista etydeistä hakijan valinnan mukaan:

  1. Tarrega: Estudio en forma de Minueto
  2. Coste: Etydi n:o 1 a, op. 38
  3. Sor: Etydi C n:o 13, op. 35
  4. Carcassi: Etydi A n:o 9, op. 60

b) vapaavalintainen teos, eri tyylikaudelta kuin etydi

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Sävellykset a) ja b) esitetään ulkoa.

Kantele

a) vapaavalintainen teos renessanssin tai barokin aikakaudelta

b) vapaavalintainen kanteleelle sävelletty teos

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Sävellykset a) ja b) esitetään ulkoa.

Harppu

a) vaihtoehtoisesti jokin seuraavista:

  1. J. Naderman: Sept Sonates (vapaavalintaisen) sonaatin alkusoitto ja I osa
  2. L. Dussek: Six Sonatines (vapaavalintaisen) sonatiinin I osa

b) vapaavalintainen teos

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Lyömäsoittimet

a) vapaavalintainen teos pikkurummulle

b) vapaavalintainen teos marimballe

c) vapaavalintainen teos patarummuille

Cembalo

a) kaksi erityylistä vapaavalintaista sävellystä (esim. J.S. Bachin sarjojen osat, D. Scarlattin sonaatit, J.-Ph. Rameaun karakterikappaleet)

b) prima vista – tai omaksumistehtävä

Urut

a) J. S. Bachin koraali

b) vapaavalintainen teos

c) prima vista – tai omaksumistehtävä

Nokkahuilu

a) kaksi erityylistä vapaavalintaista sävellystä (esim. Telemannin fantasiat, van Eyckin sooloteokset, Telemannin ja Marcellon sonaatit)

b) prima vista – tai omaksumistehtävä

Traverso

a) kaksi erityylistä vapaavalintaista sävellystä

b) prima vista – tai omaksumistehtävä

Barokkiviulu

a) kaksi erityylistä vapaavalintaista sävellystä (esim. Telemannin, Vivaldin, Händelin tai Corellin sonaattien osat)

b) prima vista – tai omaksumistehtävä

Barokkisello, viola da gamba, luuttu, barokkikitara

a) kaksi erityylistä vapaavalintaista sävellystä

b) prima vista – tai omaksumistehtävä

Muut soittimet

Muiden kuin edellä mainittujen soittimien pääsykoetehtäviä voi tarvittaessa tiedustella konservatorion toimistosta.