Musiikin osaamisala (muusikko)

Muusikon ammatillinen perustutkinto antaa solististen valmiuksien ja jatko-opintokelpoisuuden lisäksi hyvät ammatilliset perusvalmiudet yhtye , orkesteri-, kuoro- ja säestystehtäviin.

Helsingin Konservatorion musiikin osaamisalalla koulutus suuntautuu klassiseen musiikkiin.

Muusikon ammatillinen perustutkinto (180 osp) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Työtehtävän suunnittelu 10 osp
  • Musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp
  • Muusikkona toimiminen 55 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp
  • Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa (lukio-opinnot) 35 osp

Osaamispistemäärä kuvaa kunkin tutkinnon osan kattavuutta, merkittävyyttä ja vaikeusastetta suhteessa koko tutkintoon.

Musiikkialan perustutkinnosta suoritetaan vähintään 30 osp työssäoppimisena erilaisissa musiikkialan työtehtävissä.

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtilanteissa ja -tehtävissä, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana ja arviointi koskee kaikkia ammatillisia tutkinnon osia. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan järjestää myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksessa. Opiskelija saa näyttöjen suorittamisesta erillisen todistuksen, joka on osa tutkintotodistusta.

Opetussuunnitelma opintojaksojen kuvaukset

Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa

 

Hakutiedot

Kansainvälisyys