fbpx

Musiikin osaamisala (muusikko)

Muusikon ammatillinen perustutkinto antaa solististen valmiuksien ja jatko-opintokelpoisuuden lisäksi hyvät ammatilliset perusvalmiudet yhtye , orkesteri-, kuoro- ja säestystehtäviin. Helsingin Konservatorion musiikin osaamisalalla koulutus suuntautuu klassiseen musiikkiin.

Muusikon ammatillinen perustutkinto (180 osp) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Työtehtävän suunnittelu 10 osp
  • Musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp
  • Muusikkona toimiminen 55 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa (lukio-opinnot) 35 osp

Osaamispistemäärä kuvaa kunkin tutkinnon osan kattavuutta, merkittävyyttä ja vaikeusastetta suhteessa koko tutkintoon.

Osa musiikkialan perustutkinnosta suoritetaan työssäoppimisena erilaisissa musiikkialan työtehtävissä. Myös varusmiespalveluksen suorittamisen varusmiessoittokunnassa voi yhdistää opintoihin.

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtilanteissa ja -tehtävissä, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana ja arviointi koskee kaikkia ammatillisia tutkinnon osia. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan järjestää myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksessa.

Musiikkialan perustutkinto, tutkinnon perusteet

Opintojaksojen kuvaukset (pdf)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma (Arviointisuunnitelma, 19.12.2019, pdf)

 

Hae ammatilliseen koulutukseen

Kansainvälisyys

kuva: Maria Tenkanen