Opiskelu

Opiskelijan opas 2018-2019 (pdf)

Opiskeluhuolto

Helsingin Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut, opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä opinto-ohjaus ja muut tarvittavat oppimisen tukitoimet. Palvelut ovat käytettävissä koko opintojen ajan, myös työssäoppimisen aikana.

Opiskeluhuoltokaavio

Opintososiaaliset edut

Opetus ammatillisessa koulutuksessa on opiskelijalle maksutonta.

Ammatillisen koulutuksen päätoimiset opiskelijat saavat opetuspäivinä maksuttoman aterian (konservatorion ateriapalvelut).

Opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa ja asumislisää sekä valtion takaamaa opintolainaa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus koulumatkatukeen.

Helsingin Konservatoriolla ei ole opiskelija-asuntolaa. Opiskelija-asuntoja voi tiedustella Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöstä.

Opiskelijakunta

Helsingin Konservatoriossa toimii aktiivinen opiskelijayhdistys.  Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Helsingin Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskelijat.

Aloitteet

Oppilaskunnan huoneessa on aloitelaatikko, johon voi jättää kirjeitä, tiedotteita ja kehittämisehdotuksia.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden näkemyksiä opiskelusta Helsingin Konservatoriossa (PDF)