fbpx

Musiikki harrastukseksi

Helsingin Konservatorion opetustarjonta on monipuolista ja tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kiinnostavaan musiikin tekemiseen. Konservatoriossa musiikinopetusta annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat musiikkileikkikoulu, valmentava opetus ja laulukoulu.

Musiikkileikkikoulun perheryhmissä musiikkiharrastuksen voi aloittaa jo vauvana yhdessä aikuisen kanssa. Nuorimmat musiikkileikkikoululaisemme ovat kolmen kuukauden ikäisiä. Perheryhmien lisäksi musiikkileikkikouluopetusta annetaan myös leikkiryhmissä 3-5-vuotialle, kantele- ja rytmiryhmissä 6-7-vuotiaille ja erityislasten ryhmässä 4–8-vuotiaille.

Valmentavaa soiton- tai laulunopetusta esi- ja alakouluikäisille annetaan eri tavoin yhdistettynä ryhmä- ja yksilöopetuksena.

Musiikkiopisto-opetusta annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti. Musiikin harrastaminen on monipuolista ja tavoitteellista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua. Opintoihin sisältyy henkilökohtaista soiton-/ laulunopetusta, yhteismusisointia sekä musiikin perusteiden opetusta (musiikin luku- ja kirjoitustaidot). Tärkeä osa musiikin harrastamisessa on säännöllinen kotiharjoittelu taitojen kartuttamiseksi.

Lukukausimaksut löydät täältä.