fbpx

Hakeminen

Huom! Otamme uudet oppilaat Helsingin Konservatorion musiikin taiteen perusopetukseen (musiikkiopisto) lukuvuodeksi 2020 -2021 koronavirusepidemian vuoksi ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tutustu musiikkileikkikouluun, valmentavaan opetukseen ja nuorten laulukouluun

Tutustu musiikkiopisto-opintoihin

Tutustu soitinvalikoimaan ja soitinesittelyvideoihin

 

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun tapahtuu verkkosivujemme kautta 4.–10.5.2020.

Lisätietoa ilmoittautumisesta ja ilmoittautuminen

Haku musiikin taiteen perusopetukseen (musiikkiopisto)

Oppilaaksiotto musiikin perusopintoihin, musiikin syventäviin opintoihin, aikuisten opetukseen sekä kevään 2020 osalta poikkeuksellisesti myös valmentavaan opetukseen ja nuorten laulukouluun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä verkkosivujen kautta 18.-22.5.2020.

Lukuvuoden aikana varmistetaan oppilaaksi otettujen edellytykset ja motivaatio musiikin tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen harrastamiseen.

Uusia oppilaita otetaan instrumenttikohtaisesti keväällä 2020 vapautuvia oppilaspaikkoja vastaava määrä. Valmentavaan opetukseen ei ole omaa erillistä hakuaan tänä keväänä. Nuorimpien oppilaiden sijoittaminen joko valmentavaan opetukseen tai musiikin perusopintoihin tehdään konservatoriossa ilmoittautumisen jälkeen. Oppilaspaikka pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle.

Oppilaaksi ilmoittaudutaan vain yhden kerran (ei useita hakemuksia eri instrumentteihin). Ilmoittauduttaessa on ensisijaisen instrumentin (soitin / laulu) lisäksi mahdollista kertoa myös vaihtoehtoisesta kiinnostavasta instrumentista. Oppilaspaikkaa voidaan tarjota ilmoitetun vaihtoehtoisen instrumentin opintoihin, mikäli ensisijaisen instrumentin opintoihin ei olisi paikkoja tarjolla.

Lisätietoa ilmoittautumisestaja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja koelaulut kuoroihin

Koelaulut siirtyvät korona-varotoimien vuoksi kevään 2020 sijasta syksyyn, lukuvuoden 2020 -2021 alkuun. Hakuaika kuoroihin sekä koelaulujen ajankohta ilmoitetaan erikseen myöhemmin.

Applying to Music School (Briefly in English)