fbpx

HELSINGIN KONSERVATORION OPPILASVALINNAN TULOKSET

Valmentava opetus ja nuorten laulukoulu

Musiikin perusopinnot, syventävät opinnot, aikuisten opetus

 

OPPILAAKSI VALITTUJA PYYDETÄÄN LUKEMAAN ALLA OLEVAT OHJEET TARKASTI

Oppilaaksi valittujen tulee lähettää sähköpostitse tieto oppilaspaikan vastaanottamisesta tai perumisesta su 13.6.2021 mennessä. Sähköposti maria.hyvarinen@konservatorio.fi

Emme valitettavasti voi vastata puhelimitse jonotuspaikkoja koskeviin tiedusteluihin.

Valmentavan opetuksen lukukausimaksu on 260 €.

Nuorten laulukoulun lukukausimaksu on 260 €.

Musiikin laajan oppimäärän opintoihin valitut (perusopinnot, syventävät opinnot, aikuisten opetus) osallistuvat instrumenttiopintojen lisäksi myös yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opintoihin ikätasonsa mukaisesti. Lukuvuoden aikana varmistetaan oppilaaksi otettujen edellytykset ja motivaatio musiikin tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen harrastamiseen. Lukukausimaksu on 380 €. Jos oppilaan kotikunta ei ole Helsinki, peritään lukukausimaksun lisäksi 200 € oppilaspaikkamaksu.

Jossakin musiikkioppilaitoksessa jo aiemmin opiskelleita pyydetään toimittamaan sähköpostitse tiedot opintosuorituksistaan (opintorekisteriote) 9.8.2021 mennessä osoitteeseen konservatorio@konservatorio.fi .

Soittoharrastus edellyttää, että oppilaalla on oma soitin. Opettajat neuvovat soittimen hankinnassa lukuvuoden alussa. Konservatoriolla on rajallinen määrä vuokrattavia soittimia.

Lukuvuosi alkaa viikolla 32.

Lukuvuoden alkamiseen liittyvistä menettelyistä (oppituntien ajankohdista sopiminen opettajan kanssa, musiikin perusteiden ryhmiin ilmoittautuminen ym.) kerrotaan kotisivuillamme ja sähköpostitse juhannukseen mennessä. Covid-19 epidemian vuoksi opintojen alkaminen pyritään järjestämään mahdollisimman turvalliseksi.

Oppilasvalinnan tulokset 2021.pdf