fbpx

Musiikkileikkikoulu, valmentava opetus ja nuorten laulukoulu

Ajankohtaista

Musiikkileikkikoulun lukujärjestys, syksy 2019 (16.8.2019, pdf)

Musiikkileikkikoulun syystiedote (16.8.2019, pdf)

Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat

  • Musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk – 2-vuotiaille, leikkiryhmät 3-5-vuotiaille, kantele- ja rytmiryhmät 6-7-vuotiaille ja erityislasten musiikkileikkikouluryhmä 4–7-vuotiaille
  • Valmentava opetus 5-8-vuotiaille
  • Nuorten laulukoulu 11 vuotta täyttäneille

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset, valmiudet ja taidot muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Varhain aloitetut musiikkiopinnot tukevat lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia.

Ryhmiin on ilmoittauduttu keväällä. Syksyn ryhmien vapaita paikkoja voi tiedustella muskariopettajilta sähköpostitse muskari@konservatorio.fi.

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Tavoitteena on nauttia musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta. Aisteja herkistetään sekä musiikin että sadun keinoin ja niiden avulla myös eläydytään erilaisiin tunnelmiin. Tunneilla lauletaan, soitetaan, liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan musiikkia eri tavoin.

Ryhmät on jaettu ikävuosittain ja opetuksessa otetaan huomioon lasten yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet. Musiikkileikkikoulussa kehitetään lapsen laulu- ja soittotaitoa, kuuntelukykyä, rytmi- ja melodiatajua, musiikillista ilmaisua sekä luovuutta. Musiikkimateriaalina käytetään sekä perinteisiä että uusia lastenlauluja, klassista musiikkia sekä kansanmusiikkia.

Perheryhmät

(lapsi yhdessä aikuisen kanssa)

vauvat 3-6 kk
vauvat 7-11 kk
1-vuotiaat
2-vuotiaat

Perheryhmissä totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin mukaan.

opetusta 30 min. viikossa

Leikkiryhmät

3-vuotiaat
4-vuotiaat
5-vuotiaat

Leikkiryhmissä totutellaan olemaan yhdessä ja toimimaan ryhmänä. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin mukaan. Lapset tutustuvat musiikillisiin käsitteisiin leikinomaisen oppimisen kautta.

opetusta 45 / 60 min. viikossa

Kantele- ja rytmiryhmät

6-vuotiaat

Kanteleryhmissä lauletaan, soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Oman soittimen (viisikielinen kantele) avulla kehitetään musiikillista ilmaisukykyä, korvakuulolta ja nuoteista soittoa, improvisointia sekä totutellaan säännölliseen harjoitteluun pienten kotitehtävien kautta. Monipuolinen musiikillinen toiminta kehittää lasten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia myös myöhempiä musiikkiopintoja ajatellen.

opetusta 60 min. viikossa

Erityislasten ryhmä

4–7-vuotiaat (oman aikuisen kanssa)

Erityislasten musiikkileikkikouluopetus tukee vuorovaikutus- ja motoristen taitojen kehittymistä ja oppimista musiikillisen toiminnan avulla. Musisoinnin ilo ja onnistumisen kokemukset tukevat lapsen itsetuntoa, itseilmaisua ja tunne-elämän kehittymistä. Ryhmässä lauletaan, leikitään ja soitetaan rytmi- ja laattasoittimia. Samalla opitaan tekemään yhdessä, huomioimaan toiset, keskittymään ja tekemään valintoja. Ryhmässä käytetään toiminnanohjauksen tukena kuvakommunikaatiota ja tarvittaessa tukiviittomia.

opetusta 45 min. viikossa

Valmentava opetus

Valmentava opetus toimii siltana musiikkileikkikoulun ja musiikkiopiston soitonopetuksen välillä. Valmentavassa opetuksessa opitaan soittamisen alkeita ja työskentelytapoja sekä saadaan vahvistusta omalle soitinvalinnalle. Lisäksi opitaan nuotinluvun ja musiikin perusteiden alkeita. Oppilaat osallistuvat Valmennusorkesteri Valonsäteen ja innokkuutensa mukaan myös Tähtisumu-kuoron toimintaan.

Valmentavaa opetusta annetaan 5-8-vuotiaille lapsille. Opetukseen kuuluu sekä ryhmä- että yksilöopetusta, joten opetuksessa käydään yleensä kaksi kertaa viikossa. Opetusryhmien koko ja oppituntien pituudet vaihtelevat opettajien käyttämien opetusmenetelmien mukaisesti. Lukuvuoden aikana on mahdollista soittaa joko yhtä instrumenttia (esim. viulu) tai useampia soittimia (lukuvuonna 2018-2019 puhallinkaruselliryhmä: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna). Tulevan lukuvuoden opetustarjonta ilmoitetaan keväisin konservatorion kotisivuilla. Valmentavassa opetuksessa voi olla yhden lukuvuoden.

Soittamisen harjoitteleminen kotona on keskeinen osa musiikin harrastamista. Soittoharrastuksensa alussa olevien lasten huoltajien merkitys kotiharjoittelun tukena onkin ensiarvoisen tärkeää.

Lapset otetaan valmentavaan opetukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös pääsykokeistamme lapsia voidaan ohjata valmentavaan opetukseen.

Valmentavan opetuksen jälkeen on mahdollista pyrkiä musiikkiopistoon, aluksi musiikin perusopintoihin. Musiikin perusopintoihin voi myös pyrkiä suoraan, osallistumatta ensin valmentavaan opetukseen.

Nuorten laulukoulu

Nuorten laulukoulun keskeisenä tavoitteena on tuottaa iloisia onnistumisen ja oppimisen elämyksiä musiikin parissa ja antaa hyvät perusvalmiudet lauluopintojen jatkamiseksi musiikin perustasolla. Laulukoulussa opitaan mm. terveen ja luonnollisen äänenkäytön sekä laulamisen alkeita, nuotinlukua.

Laulukoulun opintoihin kuuluu henkilökohtaista laulun opetusta 30 minuuttia viikossa sekä yhteismusisointia konservatorion kuorossa.

Laulukoulun alaikäraja on 11 vuotta, ja pääsääntöisesti laulukoulu on tarkoitettu 11-15-vuotiaille nuorille. Laulukoulussa voi opiskella kolmen lukuvuoden ajan.

Laulukouluun haetaan konservatorion pääsykokeessa. Pääsykokeisiin ilmoittaudutaan huhtikuussa konservatorion verkkosivujen kautta.