fbpx

Musiikkileikkikoulu, valmentava opetus ja nuorten laulukoulu

Ajankohtaista

Syystiedote 2021.pdf (17.8.)

Muskarin kesäkirje 9.6.pdf

Syksyn 2021 lukujärjestys.pdf

Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat

  • Musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk – 2-vuotiaille, leikkiryhmät 3-5-vuotiaille, kantele- ja rytmisryhmät 6-7-vuotiaille ja erityislasten musiikkileikkikouluryhmä 4–8-vuotiaille
  • Valmentava opetus 5-8-vuotiaille
  • Nuorten laulukoulu 11 vuotta täyttäneille

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset, valmiudet ja taidot muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Varhain aloitetut musiikkiopinnot tukevat lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia.

Musiikkileikkikouluun ilmoittaudutaan keväällä. Syksyn ryhmien vapaita paikkoja voi tiedustella muskariopettajilta sähköpostitse muskari@konservatorio.fi 9.8. alkaen.

Tällä hetkellä (päiv. 19.8.) vapaita paikkoja on seuraavissa muskariryhmissä:

2v pe 10.00

2v ti 11.00

3v ti 9.30

4v ke 10.30

Muihin ryhmiin haluavat pääsevät halutessaan jonosijalle.

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Tavoitteena on nauttia musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta. Aisteja herkistetään sekä musiikin että sadun keinoin ja niiden avulla myös eläydytään erilaisiin tunnelmiin. Tunneilla lauletaan, soitetaan, liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan musiikkia eri tavoin.

Ryhmät on jaettu ikävuosittain ja opetuksessa otetaan huomioon lasten yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet. Musiikkileikkikoulussa kehitetään lapsen laulu- ja soittotaitoa, kuuntelukykyä, rytmi- ja melodiatajua, musiikillista ilmaisua sekä luovuutta. Musiikkimateriaalina käytetään sekä perinteisiä että uusia lastenlauluja, klassista musiikkia sekä kansanmusiikkia.

Perheryhmät

(lapsi yhdessä aikuisen kanssa)

vauvat 3-6 kk
vauvat 7-11 kk
1-vuotiaat
2-vuotiaat

Perheryhmissä totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin mukaan.

opetusta 30 min. viikossa

Leikkiryhmät

3-vuotiaat
4-vuotiaat
5-vuotiaat

Leikkiryhmissä totutellaan olemaan yhdessä ja toimimaan ryhmänä. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin mukaan. Lapset tutustuvat musiikillisiin käsitteisiin leikinomaisen oppimisen kautta.

opetusta 45 / 60 min. viikossa

Rytmisryhmät

Musiikkileikkikoulumme tarjoaa useita erilaisia ryhmiä 6-7-vuotiaille. Rytmisryhmissä musisoidaan monipuolisesti laulaen, liikkuen, soittaen sekä kuunnellen.  Tunneilla kehitetään oppilaan musiikillisia valmiuksia leikin ja oman keksimisen avulla. Rytmisryhmissä lapset pääsevät säännöllisen musiikkiharrastuksen pariin ja sieltä saa hyvän pohjan myöhemmille musiikkiopinnoille. Osallistuminen ryhmiin ei edellytä aiempia opintoja.

opetusta 60 min. viikossa

Rytmis

Tunneilla musisoidaan konservatorion perkussio- ja ksylofonisoittimilla.

Kantelerytmis

Tunneilla musisoidaan konservatorion perkussio- ja ksylofonisoittimien lisäksi omalla viisikielisellä kanteleella. Lukuvuoden aikana käydään läpi kanteleensoiton alkeita.

Ukulelerytmis

Tunneilla musisoidaan konservatorion perkussio- ja ksylofonisoittimien lisäksi omalla ukulelella. Lukuvuoden aikana käydään läpi ukulelensoiton alkeita.

Huilurytmis

Tunneilla musisoidaan konservatorion perkussio- ja ksylofonisoittimien lisäksi poikkihuilulla, jonka voi lainata konservatoriosta koko lukuvuodeksi. Lukuvuoden aikana käydään läpi huilunsoiton alkeita.

Erityislasten ryhmä

4–8-vuotiaat (oman aikuisen kanssa)

Erityislapsille kohdennettu musiikkileikkikouluopetus tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimista musiikillisen toiminnan avulla. Laulamalla, leikkimällä ja soittamalla rytmi- ja laattasoittimia harjoittelemme yhdessä tekemistä, toisten kuuntelemista ja huomioimista, keskittymistä, oman vuoron odottamista ja valintojen tekemistä.

Musiikkiliikunta tukee lasten motoristia taitoja sekä oman kehon hahmottamista ja hallintaa. Yhdessä koettu musisoinnin ilo sekä osallistumisen ja onnistumisen kokemukset tukevat lapsen itsetunnon, itseilmaisun ja tunne-elämän kehittymistä. Ryhmässä toimiminen yhdessä oman vanhemman kanssa tukee myös lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta. Käytämme kuvakommunikaatiota sekä tarvittaessa tukiviittomia toiminnanohjauksen tukena.

opetusta 45 min. viikossa

Valmentava opetus

Valmentava opetus toimii siltana musiikkileikkikoulun ja musiikkiopiston soitonopetuksen välillä. Valmentavassa opetuksessa opitaan soittamisen alkeita ja työskentelytapoja sekä saadaan vahvistusta omalle soitinvalinnalle. Lisäksi opitaan nuotinluvun ja musiikin perusteiden alkeita. Oppilaat osallistuvat Valmennusorkesteri Valonsäteen ja innokkuutensa mukaan myös Tähtisumu-kuoron toimintaan.

Valmentavaa opetusta annetaan 5-8-vuotiaille lapsille. Opetukseen kuuluu sekä ryhmä- että yksilöopetusta, joten opetuksessa käydään yleensä kaksi kertaa viikossa. Opetusryhmien koko ja oppituntien pituudet vaihtelevat opettajien käyttämien opetusmenetelmien mukaisesti. Tulevan lukuvuoden opetustarjonta ilmoitetaan keväisin konservatorion kotisivuilla. Valmentavassa opetuksessa voi olla yhden lukuvuoden.

Soittamisen harjoitteleminen kotona on keskeinen osa musiikin harrastamista. Soittoharrastuksensa alussa olevien lasten huoltajien merkitys kotiharjoittelun tukena onkin ensiarvoisen tärkeää.

Lapset otetaan valmentavaan opetukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös pääsykokeistamme lapsia voidaan ohjata valmentavaan opetukseen.

Valmentavan opetuksen jälkeen on mahdollista pyrkiä musiikkiopistoon, aluksi musiikin perusopintoihin. Musiikin perusopintoihin voi myös pyrkiä suoraan, osallistumatta ensin valmentavaan opetukseen.

Nuorten laulukoulu

Nuorten laulukoulun keskeisenä tavoitteena on tuottaa iloisia onnistumisen ja oppimisen elämyksiä musiikin parissa ja antaa hyvät perusvalmiudet lauluopintojen jatkamiseksi musiikin perustasolla. Laulukoulussa opitaan mm. terveen ja luonnollisen äänenkäytön sekä laulamisen alkeita, nuotinlukua.

Laulukoulun opintoihin kuuluu henkilökohtaista laulun opetusta 30 minuuttia viikossa sekä yhteismusisointia konservatorion kuorossa.

Laulukoulun alaikäraja on 11 vuotta, ja pääsääntöisesti laulukoulu on tarkoitettu 11-15-vuotiaille nuorille. Laulukoulussa voi opiskella kolmen lukuvuoden ajan.

Laulukoulun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.