fbpx

Musiikin osaamisala (muusikko)

Muusikon ammatillinen perustutkinto antaa solististen valmiuksien ja jatko-opintokelpoisuuden lisäksi hyvät ammatilliset perusvalmiudet yhtye , orkesteri-, kuoro- ja säestystehtäviin. Helsingin Konservatorion musiikin osaamisalalla koulutus suuntautuu klassiseen musiikkiin.

Muusikon ammatillinen perustutkinto (180 osp) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Musiikkialan toimintaympäristössä toimiminen 15 osp
  • Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen 25 osp
  • Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen 30 osp
  • Musiikin esityskokoonpanossa toimiminen 30 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa (lukio-opinnot) 35 osp

Osaamispistemäärä kuvaa kunkin tutkinnon osan kattavuutta, merkittävyyttä ja vaikeusastetta suhteessa koko tutkintoon.

Osa musiikkialan perustutkinnosta suoritetaan työssäoppimisena erilaisissa musiikkialan työtehtävissä. Myös varusmiespalveluksen suorittamisen varusmiessoittokunnassa voi yhdistää opintoihin.

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtilanteissa ja -tehtävissä, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana ja arviointi koskee kaikkia ammatillisia tutkinnon osia. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan järjestää myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksessa.

Oletko kiinnostunut näitä opinnoista, muttet vielä ole opiskelijamme? Hae ammatilliseen koulutukseen. 

Opiskelijalle tärkeitä ohjeita

Löydät opiskelijan oppaan sekä tietoa mm. opintososiaalisista etuuksista ja opiskeluhuollosta täältä.

Musiikkialan perustutkinnon 1.8.2022 alkaen voimassa olevat tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolusta, tämän linkin takaa.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma_2022.pdf

Opetuksen toteutussuunitelma_muusikot.pdf

Muualla sivustolla:

Kansainvälisyys

kuva: Maria Tenkanen