fbpx

Usein kysyttyä ammatillisesta koulutuksesta

Tältä sivulta löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen muusikon ja pianonvirittäjän koulutuksesta. Pianonvirittäjän koulutuksen kysymykset löytyvät muusikko-osion jälkeen.

Muusikon koulutus

Miksi pitää täyttää lisätietolomake? Eikö opintopolku.fi-hakemus riitä?

Lisätietolomake on siksi tärkeä ja välttämätön, että ilman sitä emme pysty kutsumaan sinua pääsykokeisiin. Opintopolku-palvelun kautta emme saa tietoa, mihin instrumenttiin olet hakemassa. Lisäksi lisätietolomake kertoo meille pääsykokeita varten jo edeltäviä opintojasi, joista keskustelemme pääsykokeiden soveltuvuusosiossa eli haastattelussa.

Miten pystyn sovittamaan yhteen lukio-opinnot Eiran aikuislukiossa opintojen kanssa? Onnistuuko lukujärjestyksen teko helposti?

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii koulutuspäällikön tai pianonvirityksen lehtorin kanssa oman opiskelusuunnitelman eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Sen pohjalta jokainen tekee oman lukujärjestyksensä. Tässä vaiheessa huomioidaan, että Eiran aikuislukion opintoja varten jätetään tietyt ajat vapaiksi konservatorion opinnoista: joko maanantai ja keskiviikko tai tiistai ja torstai. Opiskelija tekee Eiran aikuislukion opinto-ohjaajan kanssa lukio-opintojen suunnitelman ja aikataulun.

Ensimmäisenä ja toisena vuonna konservatoriossa peruskoulupohjaiset opiskelijat opiskelevat pakollisia opintoja ja toisena ja kolmantena vuonna enemmän valinnaisia opintoja. Lukujärjestyksen laatiminen onnistuu opinto-ohjaajien avustuksella ja siitä tulee opiskelijoiden mukaan yleensä aivan mahdollinen ja toteuttamiskelpoinen. Aikaa jää hyvin omalle soitolle ja harjoittelulle.

 

Usein kysytyt kysymykset: Pianonvirittäjän koulutus

Pianonvirittäjä virittää pianoa

Millaisia pianonvirittäjäopiskelijoiden koulupäivät ovat?

Koulupäivät ovat hyvin käytännönläheisiä. Käsityöammattia ei voi oppia kuin tekemällä ja toistamalla samoja asioita useita kertoja. Teoriaopintoja ja koulumaista pulpetissa istumista on hyvin vähän. Alussa opetellaan vain tekemään ja taitojen kartuttua opiskellaan asiaa teoreettisesta näkökulmasta. Pianon virittäminen korvakuulolta on tämän alan perusta ja traditio. Virittämisen osuus ammatillisista opinnoista on noin 45 %. Pianon huollon osuus on noin 25 %.

Opetusta on yhteensä 28 tuntia viikossa. Koulupäivät ovat arkisin klo 9–15, perjantaina koulupäivä loppuu jo kello 12.30. Aamupäivät opiskellaan virittämistä ja iltapäivällä muuta, aluksi pianon huoltamista ja koneiston säätämistä. Lukujärjestys säilyy hyvin samanlaisena läpi vuoden.

Miten työssäoppiminen on järjestetty?

Opetus ja työssäoppimisjaksot on jaksotettu. Työssäoppiminen aloitetaan heti, kun opiskelijan tiedot ja taidot ovat riittävät. Työssäoppimispaikkoja on kuitenkin rajallinen määrä, eivätkä kaikki voi olla yhtä aikaa työssäoppimassa. Työssäoppimispaikat ovat erilaisia ja antavat hyvin kattavan kuvan pianonvirittäjän ammatista. Joissakin paikoissa työ alkaa jo klo 6.00 aamulla. Jos olet aamuvirkku, siitä on hyötyä.

Voiko opintoja suorittaa etänä?

Koulutuksessa on läsnäolovelvollisuus, kuten muissakin toisen asteen ammatillisissa koulutuksissa. Työssäoppimista voidaan kuitenkin tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan järjestää esimerkiksi sellaiselle alueelle, jonne opiskelija on muuttamassa valmistumisen jälkeen. Näin voimme auttaa opiskelijaa työllistymisessä.

Voiko opintojen aikana tehdä töitä samalla?

Kyllä ja ei. Sinulla on läsnäolovelvollisuus opetuksessa, mutta kouluajan jälkeen voi myös tehdä töitä. Kannattaa kuitenkin miettiä, kuinka jaksaa opiskella, jos samalla tekee töitä.

Voiko suoritetuista lukio-opinnoista saada hyväksiluettua jotakin?

Osaamista tunnustetaan ja tunnistetaan Yhteisiin tutkinnon osiin lukio-opinnoista. Näitä ovat mm. kieliopinnot, matematiikka, fysiikka, kemia, yhteiskuntaoppi, liikunta ja terveystieto. Peruskoulupohjaiset opiskelijat opiskelevat näitä aineita osana opintojaan Eiran aikuislukiossa.

Voiko ylioppilaspohjainen opiskelija suorittaa opinnot nopeammassa aikataulussa kuin kahdessa vuodessa?

Käytännössä ei voi. Koulussa tapahtuva opetus ja oppiminen on nivottu työssäoppimisjaksojen kanssa tiiviiksi kokonaisuudeksi ympäri vuoden.

Tarvitseeko osata soittaa?

Ei tarvitse. Hyötyä siitä tietysti on, ja koulutukseen hakeutuneista kaikki käytännössä soittavat jotakin.

Onko koulutukseen ikärajaa?

Ei ole.

Millaiset työllistymismahdollisuudet alalla on?

Työllistyminen on paljon itsestä kiinni. Moni työllistyy yksityisenä ammatinharjoittajana eli pienyrittäjänä. Pääkaupunkiseudulla on paljon virittäjiä, mutta myös paljon soittimia. Täällä on kuitenkin haasteellista työllistyä. Muualla Suomessa se on helpompaa, koska ammattitaitoisia virittäjiä ei ole saatavilla niin helposti ja sana leviää huomattavasti nopeammin. Pianonviritysala on myös täysin globaali. Virittäminen on samanlaista kaikkialla maailmassa. Mikään ei estä yrittämästä työllistyä myös Suomen ulkopuolelle.

Kysymyksiin vastasi pianonvirityksen lehtori Jarkko Björknäs.