fbpx

Kirjasto

Kirjaston käyttösäännöt

Päivitetty 30.8.2023

Lainausoikeus

Lainausoikeuden edellytyksenä on, että kirjaston asiakas on kirjoilla läsnä olevana oppilaana tai opiskelijana Helsingin Konservatoriossa tai että kirjaston asiakkaalla on voimassa oleva työsuhde Helsingin Konservatoriossa. Lainausoikeus on voimassa opiskeluoikeuden tai työsuhteen ajan.

Lainausoikeus voidaan erikseen myöntää Helsingin Konservatorion kuoro- ja orkesteritoimintaan osallistuville henkilöille.

Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, jonka saa kirjastosta. Kirjastokortin vastaanottaminen edellyttää kirjaston käyttösääntöjen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä allekirjoittamalla kirjastosta saatava kirjastokorttilomake. Huoltaja allekirjoittaa lomakkeen alle 15-vuotiaan puolesta.

Kirjastokortti ja korttiin liittyvä PIN-koodi ovat henkilökohtaiset ja asiakas on vastuussa kaikesta kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Huoltaja on vastuussa alle 15-vuotiaan lainoista. Kadonneesta kirjastokortista on ilmoitettava kirjastoon välittömästi.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan muuttuneista yhteys- ja henkilötiedoista kirjastoon. Alle 15-vuotiaan huoltajan on lisäksi ilmoitettava omien yhteys- ja henkilötietojen muutoksesta.

Lainaaminen

Asiakkaalla voi olla kerrallaan enintään 50 lainaa.

Kirjastoaineiston laina-aika on 28 vuorokautta, seuraavin poikkeuksin:

  • joulumusiikin laina-aika on 7 vuorokautta
  • käsikirjastoaineistoa lainataan tarvittaessa ulos kirjastosta 1 vuorokaudeksi
  • orkesterien ja kuorojen esitysmateriaalin käyttöoikeus ja laina-aika sovitaan tapauskohtaisesti.

Palauttaminen ja uusiminen

Lainat on palautettava tai uusittava viimeistään eräpäivänä.

Lainattu aineisto palautetaan paikan päällä kirjastossa automaatilla tai asiakaspalvelussa. Kirjaston ollessa suljettuna palautuksia on mahdollista jättää kirjaston ulkopuolella olevaan palautuslaatikkoon. Palautettavaa kirjastoaineistoa ei saa jättää mihinkään muualle.

Asiakkaan on huolehdittava, että aineisto on palautettaessa samassa kunnossa kuin lainattaessa ja että se sisältää kaikki liitteet ja stemmat ym. osat

Lainat voi uusia 10 kertaa, mikäli aineistoon ei kohdistu varausta. Lainojen uusiminen edellyttää, että asiakas ei ole lainauskiellossa.

Varaaminen

Asiakkaat voivat varata sekä lainassa että hyllyssä olevaa aineistoa. Aineiston varaaminen on maksutonta. Käsikirjastoaineistoa ei voi varata.

Varattua aineistoa pidetään kirjastossa noudettavana viisi kirjaston aukiolopäivää siitä lukien, kun asiakkaalle on lähetetty varauksen noutoilmoitus. Noutamatta jäänyt varaus raukeaa ja aineisto siirtyy varausjonossa seuraavalle tai vapautuu normaalisti lainattavaksi.

Myöhästymismaksu

Myöhässä palautetusta tai uusitusta lainasta kertyy myöhästymismaksua erillisen hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävillä kirjastossa sekä kirjaston verkkosivuilla.

Myöhästymismaksut maksetaan paikan päällä kirjaston asiakaspalvelussa.

Myöhästymismaksua ei kerry alle 15-vuotiaan asiakkaan eikä Helsingin Konservatorion henkilökunnan lainoista.

Lainauskielto

Asiakas joutuu lainauskieltoon, mikäli myöhästymismaksuja on kertynyt 20 euroa tai enemmän. Lainauskieltoon joutuu myös, mikäli palauttamattoman aineiston eräpäivästä on kulunut yli 40 päivää.

Lainauskiellon purkamiseksi asiakkaan tulee palauttaa tai korvata lainaamansa aineisto sekä lyhentää myöhästymismaksusaldo alle 20 euron.

Mikäli asiakas jättää toistuvasti noudattamatta kirjaston käyttösääntöjä, voidaan hänet asettaa pysyvästi lainauskieltoon.

Aineistokorvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneen, vaurioituneen tai puutteellisena palautetun aineiston. Aineisto katsotaan kadonneeksi myös, mikäli palauttamattoman lainan eräpäivästä on kulunut yli 40 päivää.

Ensisijaisesti aineisto korvataan toimittamalla kirjastoon vastaava kappale. Aineiston korvaamisesta on aina sovittava etukäteen kirjaston kanssa.

Mikäli korvaavaa aineistoa ei ole mahdollista toimittaa kirjastoon, laskuttaa Helsingin Konservatorio asiakkaalta erillisen hinnaston mukaisen korvaussumman. Hinnasto on nähtävillä kirjastossa ja kirjaston verkkosivuilla.