fbpx

Soitinlainaus

Helsingin Konservatorion Säätiö omistaa lukuisia erilaisia soittimia, joita lainataan Helsingin Konservatorion oppilaille ja opiskelijoille.

Lainasoittimien lisäksi Helsingin Konservatoriolla on kaksi stipendisoitinta, viulu ja sello, joiden laina-aika on kaksi vuotta. Hakuajoista ilmoitetaan konservatorion ilmoitustauluilla ja Wilmassa.

Lainattavia soittimia ovat myös Suomen Kulttuurirahaston lahjoittamat Maakunnalliset soittimet

Helsingin Konservatorion Säätiön soittimien lainauksen pelisäännöt

1. Kenelle soittimia lainataan?

Helsingin Konservatorion Säätiön omistamia soittimia voivat lainata Helsingin Konservatorion joko musiikin perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa olevat oppilaat ja opiskelijat.

2. Soittimen lainaaminen

Soitinlainauksia hoitaa toimistosihteeri puh. (09) 5860 580 toimistoaikaan klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00. Lainaus tehdään yhdessä lainaajan opettajan kanssa.

3. Lainaussopimus

Lainaaja (alaikäisen lainaajan huoltaja) allekirjoittaa soittimen saadessaan lainaussopimuksen, jonka ehtoja hän sitoutuu noudattamaan. Sopimukseen kirjataan soittimen senhetkinen kunto.

Konservatorio vastaa soittimien perushuollosta. Kuitenkin esim. jousisoittimien kielet ja jousen jouhet lainaaja hankkii / vaihtaa tarvittaessa itse. Lainaaja on vastuussa soittimen kunnosta ja kustannuksista, mikäli esim. hänen huolimattomuutensa vuoksi soitin vahingoittuu, katoaa tai varastetaan.

4. Laina-aika

Soitin lainataan aina lukukaudeksi kerrallaan. Lainaaja voi pitää samaa soitinta hallussaan enintään kahden lukuvuoden ajan. Laina-aika päättyy keväällä. Mikäli palautettua soitinta ei tarvita syksyllä toisen lainaajan käyttöön, on laina-aikaan mahdollista pyytää pidennystä.

5. Maksut

Lainasoittimista peritään lukukausittain lainausmaksu. Kesälainausmaksu on puolet lukukauden lainahinnasta. Maksua ei palauteta, vaikka lainaaja palauttaisi soittimen kesken lukukauden. Mikäli lainaaja vaihtaa lainasoittimensa vastaavaan, mutta erikokoiseen soittimeen kesken lukukauden, maksaa hän tarvittaessa vain soitinten lainausmaksun erotuksen.

Lainausmaksut / lukukausi 1.8.2023 alkaen

Lainausmaksut päättää Helsingin Konservatorion Säätiön hallitus.

jousi 30 €
pikkuviulu+jousi 80 €
1/1 viulu+jousi 80 €
1/1 alttoviulu+jousi 80 €
pikkusello+jousi 80 €
1/1 sello+jousi 80 €
pikkukontrabasso + jousi 80 €
1/1 kontrabasso + jousi 100 €
puupuhaltimet 80 €
vaskipuhaltimet 80 €
harmonikka 80 €
kitara 80 €
harppu 110 €
konserttikantele 100 €
viisikielinen kantele 60 €
muut kanteleet 80 €
ksylofoni, vibrafoni, marimba tms. 100 €
barokkiluutut 100 €

Lisäksi Helsingin Konservatorion Säätiöllä on joitakin arvokkaita soittimia, joita annetaan konservatorion opiskelijoiden käyttöön hakemuksesta enintään kahdeksi lukuvuodeksi.

Mikäli oppilas / opiskelija tarvitsee jotakin erikoissoitinta käyttöönsä soittaakseen sitä esim. konservatorion orkesterissa tai yhtyeessä, ei soittimesta peritä lainausmaksua.
Yhtyekäyttöön lainatuista vanhan musiikin soittimista ei peritä lainausmaksua. Sen sijaan soittimesta, jonka opiskelija lainaa joko pää- tai sivuaineen opintojaan varten, peritään lainausmaksu.

6. Vakuutukset

Helsingin Konservatorion Säätiö on vakuuttanut soittimet.

7. Soittimen vieminen ulkomaille

Pääsääntönä on, että lainasoittimia ei saa viedä ulkomaille. Erityistapauksista voidaan kuitenkin neuvotella erikseen. Ellei kyseessä ole konservatorion toimintaan liittyvä ulkomaanmatka, vakuuttaa lainaaja soittimen matkan ajaksi.

8. Palauttaminen

Soitin palautetaan viimeistään laina-ajan päätyttyä konservatorion toimistoon. Soitin on palautettava välittömästi, jos lainaaja lopettaa tai keskeyttää opintonsa konservatoriossa.
Soitin palautetaan vastaavassa kunnossa kuin se on lainaushetkellä ollut (esim. jousisoittimen kielten on oltava kunnossa). Vastuuopettaja tarkistaa palautetun soittimen kunnon.