fbpx

Pianonvirityksen osaamisalan pääsykoe

Pianonvirityksen osaamisalan pääsykoe järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2022.  Pianonvirityksen osaamisalalle voi hakea joka toinen vuosi.

Pääsykokeet pidetään Helsingin Konservatoriossa osoitteessa Särkiniementie 5 C, 2. krs, 00210 Helsinki.

Kokeeseen on syytä varata koko päivä.

Pääsykokeen osa-alueet

Sävelkorvan tarkkuus

Sävelkorvan tarkkuutta mitataan siniäänien ja äänigeneraattorin avulla.

Rytmin hahmottaminen

Rytmin hahmottamiskokeessa mitataan hakijan kykyä hahmottaa rytmi erilaisista musiikkityyleistä.

Tekninen päättelykyky ja käsityökalujen käyttö

Teknisen päättelykyvyn ja käsityökalujen käyttöä mittaavassa kokeessa puretaan ja kootaan erilaisia pianon osia.

Käsi-korvakoordinaation koe

Käsi-korvakoordinaation kokeessa viritetään pianon kielikuoroja ja oktaaveja.

Soveltuvuushaastattelu

Haastattelussa kartoitetaan hakijan edellytyksiä opiskella pianonviritysalaa sekä kykyjä toimia yksityisenä ammatinharjoittajana työelämässä.