Pianonvirityksen osaamisalan pääsykoe

Kutsu pääsykokeeseen lähetetään hakijalle postitse. Kutsusta ilmenee hakijan tarkempi pääsykoepäivä sekä aikataulu.

Pääsykoe pianonvirityksen osaamisalalle järjestetään 3.-4.5.2018 Helsingin Konservatorion pianonvirittäjäkoulutuksen tiloissa Ruoholahdessa (Länsisatamankatu 16). Pääsykokeeseen on varattava aikaa koko päivä.

Pääsykokeen osa-alueet

Sävelkorvan tarkkuus

Sävelkorvan tarkkuutta mitataan siniäänien ja äänigeneraattorin avulla.

Rytmin hahmottaminen

Rytmin hahmottamiskokeessa mitataan hakijan kykyä hahmottaa rytmi erilaisista musiikkityyleistä.

Tekninen päättelykyky ja käsityökalujen käyttö

Teknisen päättelykyvyn ja käsityökalujen käyttöä mittaavassa kokeessa puretaan ja kootaan erilaisia pianon osia.

Käsi-korvakoordinaation koe

Käsi-korvakoordinaation kokeessa viritetään pianon kielikuoroja ja oktaaveja.

Soveltuvuushaastattelu

Haastattelussa kartoitetaan hakijan edellytyksiä opiskella pianonviritysalaa sekä kykyjä toimia yksityisenä ammatinharjoittajana työelämässä.