fbpx

Pianonvirityksen osaamisalan pääsykoe

Kevään 2020 pääsykoe

Pianonvirityksen osaamisalan pääsykokeet toteutetaan 6.-8.5.2020 etäjärjestelyin.

Pääsykoe koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Sävelkorvan tarkkuus: Sävelkorvan tarkkuutta mitataan siniäänien ja äänigeneraattorin avulla.
  2. Soveltuvuushaastattelu: Haastattelussa kartoitetaan hakijan edellytyksiä opiskella pianonviritysalaa sekä kykyjä toimia yksityisenä ammatinharjoittajana työelämässä.

Haastattelu toteutetaan videopuheluna (kesto 30 min) pääsykoepäivinä klo 10 – 16 välillä. Ilmoitamme kaksi viikkoa ennen haastattelupäivääsi kahden tunnin aikavälin, jona haastattelusi on.

Rytmin hahmottaminen, Tekninen päättelykyky ja käsityökalujen käyttö sekä Käsi-korvakoordinaation kokeet jäävät pois toukokuun 2020 pääsykokeista.