fbpx

Pianonvirityksen osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskoe

Pianonvirityksen osaamisalalle voi hakea joka toinen vuosi. Kevään 2024 haun jälkeen seuraava hakumahdollisuus on siis keväällä 2026.

Pianonvirityksen osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidettiinn 6.-8.5. sekä 13.5.2024.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osa-alueet

  1. Sävelkorvan tarkkuus

Sävelkorvan tarkkuutta mitataan siniäänien ja äänigeneraattorin avulla.

  1. Rytmin hahmottaminen

Rytmin hahmottamiskokeessa mitataan hakijan kykyä hahmottaa rytmi erilaisista musiikkityyleistä.

  1. Tekninen päättelykyky ja käsityökalujen käyttö

Teknisen päättelykyvyn ja käsityökalujen käyttöä mittaavassa kokeessa puretaan ja kootaan erilaisia pianon osia.

  1. Käsi-korvakoordinaation koe

Käsi-korvakoordinaation kokeessa viritetään pianon kielikuoroja ja oktaaveja.

  1. Haastattelu

Haastattelussa kartoitetaan hakijan edellytyksiä opiskella pianonviritysalaa sekä kykyjä toimia yksityisenä ammatinharjoittajana työelämässä.