fbpx

Pianonvirityksen osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskoe

Pianonvirityksen osaamisalan pääsykoe järjestettiin viimeksi toukokuussa 2022.  Pianonvirityksen osaamisalalle voi hakea joka toinen vuosi.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osa-alueet

  1. Sävelkorvan tarkkuus

Sävelkorvan tarkkuutta mitataan siniäänien ja äänigeneraattorin avulla.

  1. Rytmin hahmottaminen

Rytmin hahmottamiskokeessa mitataan hakijan kykyä hahmottaa rytmi erilaisista musiikkityyleistä.

  1. Tekninen päättelykyky ja käsityökalujen käyttö

Teknisen päättelykyvyn ja käsityökalujen käyttöä mittaavassa kokeessa puretaan ja kootaan erilaisia pianon osia.

  1. Käsi-korvakoordinaation koe

Käsi-korvakoordinaation kokeessa viritetään pianon kielikuoroja ja oktaaveja.

  1. Haastattelu

Haastattelussa kartoitetaan hakijan edellytyksiä opiskella pianonviritysalaa sekä kykyjä toimia yksityisenä ammatinharjoittajana työelämässä.