fbpx

Helsingin Konservatorion opetus- ja konserttitoiminta 14.5. – 31.5.2020

Suomen hallitus antoi 4.5.2020 linjauksensa siirtymisestä koronakriisin hallinnassa ns. hybridistrategiaan sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaiseen purkamiseen. Hallituksen linjaukset koskevat myös oppilaitosten toimintaa.

Helsingin Konservatorion musiikin taiteen perusopetuksessa ei palata lähiopetukseen 14.5.2020 jälkeen. Valtaosa kevätlukukauden oppitunneista on pidetty 15.5.2020 mennessä ja jäljellä oleva opetus toteutetaan etäopetuksena kevätlukukauden loppuun saakka.

Helsingin Konservatorion musiikkialan ammatillisen koulutuksen opetus järjestetään Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti myös 14.5.2020 jälkeen etäopetuksena kevätlukukauden 2020 loppuun saakka. Kesällä lähiopetusta voidaan järjestää väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen. Niille opiskelijoille, joiden kanssa sovitaan konservatorion kesäopintojen suorittamisesta, järjestetään erikseen ohjeistetusti harjoittelumahdollisuus konservatoriorakennuksessa ja Lauttasaaren toimipisteessä.

Avoimen konservatorion jäljellä oleva opetus järjestetään etäopetuksena, lukuun ottamatta Avoimen oopperaluokan näyttämöproduktion siirtoa seuraavan lukuvuoden alkuun.

Konservatorion konsertit koko loppukevään osalta on peruutettu. Lukuvuoden päättäjäisiä ei järjestetä. Musiikin taiteen perusopetuksen oppilaille jaetaan todistukset suoritetuista musiikin laajan oppimäärän opinnoista seuraavan lukuvuoden alussa. Ammatillisen koulutuksen todistusten jako pyritään järjestämään kevätlukukauden lopussa. Valmistuville opiskelijoille ilmoitetaan todistusten jakoon ja opintojen päättymiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä hieman myöhemmin.

Musiikin taiteen perusopetuksen oppilaat ilmoittautuivat huhtikuun loppuun mennessä jälleen aktiivisesti mukaan ensi lukuvuonna jatkuviin musiikkiopintoihinsa. On hienoa, että musiikki on kulkenut mukananne ja antanut voimia koronakevääseenne!

Informoimme musiikin taiteen perusopetuksen, ammatilliseen koulutuksen ja Avoimen konservatorion ensi lukuvuoden alkuun ja opetukseen liittyvistä järjestelyistä juhannukseen mennessä konservatorion verkkosivuilla, sähköpostitse sekä Wilmassa.

You will find this information in English in the English language version of our web page which you can access via this link, or the right upper corner of the page.

Takaisin edelliselle sivulle