Psykologinen joustavuus tuo lisää iloa ja rohkeutta esiintymiseen

Miten oppilaat voisivat oppia paremmin kohtaamaan esiintymistilanteisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia? Millaisia konkreettisia työkaluja ja taitoja opettajat voisivat käyttää, kun he valmentavat oppilaitaan esiintymisiin ja arviointiin?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Helsingin Konservatorion uudessa hankkeessa, jossa taiteen perusopetuksen oppilaat ja opettajat saivat mahdollisuuden osallistua psykologista joustavuutta lisäävään valmennukseen. Mukaan mahtui 14 opettajaa ja 11 oppilasta, jotka ovat 13–15-vuotiaita. Opettaja- ja oppilasryhmiä ohjaa ja valmentaa psykologian maisteri Greta Turunen. Iloa ja rohkeutta esiintymiseen -hanke on saanut Opetushallitukselta tukea ja se kestää kevääseen 2019 asti.

– Tämä on pilottivalmennus, johon haettiin mukaan eri soittimia soittavia oppilaita ja opettajia, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta ja haluavat kokeilla ja soveltaa menetelmiä oman soittamisen ja opetustyön yhteydessä, kertoo Greta Turunen.

Tietoista läsnäoloa ja hyväksyvää havainnointia

– Oppilaiden kanssa opetellaan esimerkiksi tietoisen läsnäolon ja hyväksyvän havainnoinnin taitoja. Samalla opitaan muuttamaan suhdetta ajatuksiin, esimerkiksi mahdollisiin aiemmista esiintymistilanteista jääneisiin kielteisiin muistoihin. Opettajat saavat lisää pedagogisia ohjausvalmiuksia, joita he voivat hyödyntää työssään, kertoo Greta Turunen. Valmennus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian kolmanteen aaltoon kuuluvaan hyväksymis- ja omistautumisterapian filosofiaan.

– Psykologinen joustavuus on sitä, että olemme läsnä nykyhetkessä, avaudumme kaikille kokemuksille ja teemme sitoutuneesti itselle merkityksellisiä ja tärkeitä asioita, vaikka se voikin olla vaikeaa. Näitä taitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa myös työelämässä, tiivistää Greta Turunen.

Huilunsoiton opettaja Sari Latonen on yksi valmennukseen osallistuvista opettajista.

– Esiintymistaitoja voi ja niitä on todella tärkeää kehittää. On hienoa, että meillä on nyt käynnissä pilottivalmennus, jonka sisältö vaikuttaa ensitapaamisen perusteella hyödylliseltä sekä oppilaille että meille opettajille, sanoo Sari Latonen.

teksti ja kuva: Raija Kaljunen

Takaisin edelliselle sivulle