fbpx

Opetustoiminta ja Covid-19-tartuntojen ehkäiseminen konservatoriossa 3.5. alkaen

Nämä ohjeet koskevat oppilaita huoltajineen, opiskelijoita, opetushenkilökuntaa ja kaikkia konservatoriossa asioivia.  Ohjeet on laadittu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiä ja suosituksia noudattaen.

Turvallinen palaaminen lähiopetukseen edellyttää hyvää yhteistyötä jokaiselta konservatoriolaiselta.

Yleisiä ohjeita

 • Konservatorioon tullaan vain täysin oireettomana, lieviäkään hengitystietulehduksen oireita ei saa olla.
 • Konservatorioon ei saa tulla ollessaan karanteenissa.
 • Konservatoriossa liikuttaessa ja oppitunneilla käytetään aina kasvomaskia tai hengityssuojainta sekä noudatetaan vähintään 2 metrin turvavälejä. Opetus toteutetaan tavalla, jossa lähikontakteja voidaan välttää tai ne voidaan minimoida.
 • Maskia käyttävät kaikki 12-vuotiaat tai sitä vanhemmat, ellei henkilön terveydentila estä maskin käyttämistä. Puhallinsoitinten oppitunneilla käytetään visiireitä / pleksejä ja maskia tilanteen mukaan.
 • Musiikin perusopetuksen oppilaiden saattajat eivät voi tulla sisään konservatoriorakennukseen, ainoan poikkeuksen muodostavat musiikkileikkikoululasten saattajat, jotka minimoivat konservatoriorakennuksessa viettämänsä ajan. Opettajat noutavat tarvittaessa oppilaat aulasta.
 • Kädet desinfioidaan heti rakennukseen tultaessa sekä oppituntien alkaessa ja päättyessä. Lisäksi noudatetaan muita valtakunnallisesti annettuja hygieniaa koskevia ohjeistuksia.

Musiikkileikkikouluopetus

 • Musiikkileikkikouluopetuksen leikki- ja rytmisryhmät (kantele, ukulele ja huilu) sekä erityislasten ryhmä ovat lähiopetuksessa. Aikuinen saa tuoda ja noutaa lapsen konservatorion sisätiloista, konservatorioon ei voi jäädä odottamaan muskaritunnin päättymistä.
 • Perheryhmien opetus jatkuu etäopetuksena, koska lasten ja aikuisten yhteisen ryhmätoiminnan järjestäminen lähiopetuksena ei ole Helsingissä edelleenkään sallittua. Ainoan poikkeuksen muodostaa erityislasten ryhmä, jossa huoltajat saavat olla läsnä.

Musiikkiopisto-opetus (musiikin taiteen perusopetus)

 • Kaikkien oppilaiden soitto- ja laulutunnit (yksilöopetus) annetaan lähiopetuksena. Opettaja ja oppilas / oppilaan huoltaja voivat erityistapauksissa sopia oppituntien pitämisestä edelleen etäopetuksena.
 • Musiikin perusteiden (mupe) opetus jatkuu etäopetuksena. HUOM! Kaikki mupe-kokeet pidetään kuitenkin opettajien antamien ohjeiden mukaisesti konservatoriossa (lähiopetus).
 • Orkesteri-, kuoro- ja yhtyetoiminta järjestetään pienryhmissä lähiopetuksena kamarimusiikki- ja konserttisalissa tai muussa ryhmäkokoon nähden riittävän suuressa opetustilassa siten, että väh. 2 metrin turvavälien säilyttäminen on mahdollista.
 • Soiton- ja laulun taitokonsertti- ym. suoritukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti konservatoriorakennuksessa, ainoastaan arvioivien opettajien läsnä ollessa. Suorituksen voi tehdä myös videotallenteena. Säestäjän kanssa tarvittavat harjoitukset toteutetaan noudattaen yllä mainittuja turvajärjestelyitä.

Ammatillinen koulutus

 • Ammatillista koulutusta koskevat ohjeet annetaan erikseen.

Avoin konservatorio

 • Avoimen konservatorion opetus jatkuu etäopetuksena lukuvuoden loppuun saakka.

Konserttitoiminta

 • Kaikki loppukevään yleisötilaisuudet on peruutettu.
 • Konserttikalenterin mukaisia konsertteja voidaan järjestää taltioiden vain rajoitetun oppilas- tai opiskelijamäärän sekä opettajan ja tarvittaessa säestäjän läsnä ollessa.

Kirjasto

 • Omatoimikirjasto on käytettävissä konservatoriorakennuksen aukioloaikoina. Kirjastonhoitajaan saa tarvittaessa yhteyden sähköpostitse.

Asiointi hallinnon kanssa

 • Konservatorion hallintohenkilöstön kanssa asiointi tapahtuu edelleen ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Välttämättömät tapaamiset sovitaan ennakolta.

Kokoukset ja taukotilojen käyttö

 • Kokoukset järjestetään verkkokokouksina. Poikkeuksen muodostavat tarvittaessa konservatoriorakennuksessa tehtävien opintosuoritusten arviointikeskustelut sekä 16.5. jälkeen oppilasvalintaan liittyvät kokoukset (max. 6 hlöä).
 • Taukotiloja käytetään porrastetusti, tilassa voi aterioida / kahvitella kerrallaan vain yksi henkilö.

Takaisin edelliselle sivulle