fbpx

Opintosuoritukset etäopetuksessa – kevään poikkeustoimista

Helsingin Konservatoriossa siirryttiin reilun viikon aikana varsin vauhdikkaasti musiikin etäopetukseen. Kiitokset kaikille oppilaille ja perheille positiivisesta palautteesta ja siitä, miten innokkaasti ja joustavasti olette lähteneet mukaan. Opettajamme ovat kehuneet lämpimästi oppilaitaan intensiivisestä läsnäolosta etäoppituntien aikana.

Etäopetus on aloitettu mahdollisimman tutuilla menetelmillä ja välineillä. Kunkin oppiaineen mukaan on pyritty valitsemaan tarkoituksenmukaisimmat tavat toimia (mupe, soiton-/laulunopetus, muskari). Lähiviikkojen aikana toimintatavat tarpeen mukaan vielä monipuolistuvat ja kehittyvät. Tärkeintä on, että oppilaan ja opettajan välinen yhteistyö toimii hyvin ja että toimitaan niitä viestikanavia käyttäen, jotka ovat oppilaiden käytettävissä.

Taitokonsertteja ja muita opintosuorituksia tehdään kevään aikana

Opetuksen jatkumisen lisäksi oppilailla on mahdollisuus tehdä myös Taitokonsertteja ja muita opintosuorituksia kevään aikana. Viimeisten vanhan opetussuunnitelman mukaisten kurssisuoritusten tekemiseen on annettu lisäaikaa vielä lukuvuoden 2020-2021 loppuun saakka.

Kaikki Taitokonsertit / kurssisuoritukset arvioidaan kevätlukukaudella videoitujen esitysten perusteella. Asiasta sovitaan oman opettajan kanssa. Opettajat ilmoittavat oppilaansa videosuorituksiin 3.4.2020 mennessä. Videot tallennetaan rauhassa oppilaan kotona ja toimitetaan arvioitaviksi 23.4. mennessä. Videoiden tallentamisesta ja toimittamisesta arviointia varten on konservatoriolaisille tehty omat ohjeensa, jotka julkaistaan tällä viikolla. Suoritukset arvioidaan videopuheluina tai muulla sovittavalla etämenettelyllä. Oppilaat saavat palautteen esityksistään.

Jos oppilas ja opettaja niin parhaaksi katsovat, Taitokonsertin / kurssisuorituksen tekemisen voi siirtää myös ensi lukuvuoden alkupuolelle. Silloin järjestetään runsaasti mahdollisuuksia oppilaiden konserttien pitämiseen.

Musiikin perusteiden opettajat antavat oppilailleen palautetta ja suoritusmerkintöjä etäopetuksen yhteydessä ja aiemmin lukuvuoden aikana osoitetun osaamisen perusteella.

Opintojen jatkamisilmoitukset

Tiedot oppilaiden opintojen jatkamisesta kerätään tänä keväänä kyselylomakkeella, johon linkki lähetetään pääsiäiseen mennessä oppilaan / oppilaan huoltajan konservatoriolle jo aiemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kyselyyn on vastattava 27.4.2020 mennessä, jotta tiedämme, kenelle varaamme oppilaspaikan ensi lukuvuodeksi ja jotta saamme tiedon mahdollisista vapautuvista oppilaspaikoista kevään oppilasvalintaamme varten.

Arvio loppukevään tilanteesta

Tämä hetkisten tietojemme mukaan etäopetus jatkuu vielä viikkojen ajan. On myös mahdollista, että lähiopetukseen ei voida palata enää kevätlukukauden aikana. Lukuvuoden päättäjäisiä ei myöskään voida järjestää suuren osallistujamääränsä vuoksi. Musiikin taiteen perusopetuksen todistukset jaetaan juhlavasti vasta syyskauden alkupuolella. Seuraamme päivittäin viranomaisten ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tiedotusta, suosituksia ja määräyksiä. Päivitämme opetuksen ja muun toimintamme järjestelyitä niiden mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suosittanut vahvasti, että taiteen perusopetusta järjestetään mahdollisimman laajasti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Tavoitteena on lasten ja nuorten tavoitteellisen ja pitkäjänteisen taiteen harrastamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Tähän myös me Helsingin Konservatoriossa pyrimme järjestämällä musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetustamme näissä poikkeusoloissa niin hyvin, kuin etäjärjestelyin suinkin on mahdollista.

Toivotan kaikille konservatoriolaisille perheineen terveyttä ja musiikkiharrastuksen antamaa intoa ja voimaa kevääseen!

Rea Warme-Korpinen

rehtori

Takaisin edelliselle sivulle