fbpx

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen ajattelu ja kanssakäyminen on luonteenomaista musiikkialalle. Kansainvälisyys on läsnä konservatorion jokapäiväisessä toiminnassa mm. eri kansallisuuksia edustavina oppilaina, opiskelijoina ja opettajina sekä eri musiikkikulttuurien muodossa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla monikulttuurinen ympäristö antaa monenlaisia mahdollisuuksia oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan kehittämiselle.

Helsingin Konservatorion kansainvälisellä toiminnalla pyritään vastaamaan kahden koulutusasteen (ammatillinen koulutus ja musiikin taiteen perusopetus) tarpeisiin. Tämän vuoksi kehitämme jatkuvasti kansainvälistä yhteistyöverkostoamme sekä uusia opetustoimintaa tukevia yhteistyömuotoja. Kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja resursoinnissa hyödynnämme mm. Euroopan unionin ja Pohjoismaisia vaihto-ohjelmia.

Helsingin Konservatorion kansainvälisen toiminnan tavoitteita ovat

  1. Osaavan, kansainvälisesti hyvin verkostoituneen ja kansainväliseen toimintakenttään perehtyneen organisaation kehittäminen yhteistyössä kotimaisten sidosryhmien kanssa.
  2. Opetussuunnitelmien, osaamisen ja oppimisen laadun kehittäminen kansainvälisen yhteistyön avulla.
  3. Kansainvälisen oppimisympäristön luominen ja ylläpitäminen.
  4. Opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisyyteen kasvun tukeminen, suvaitsevaisuuden lisääminen ja kielitaidon parantaminen.
  5. Pohjan luominen opiskelijoiden mahdollisuudelle jatkaa opintojaan ulkomailla ja myös työllistyä kansainvälisesti.
  6. Oman kulttuuriperintömme tunnetuksi tekeminen kansainvälisesti.