fbpx

Musiikki ammatiksi

Haluatko musiikkialalle?

Helsingin Konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon musiikin osaamisalalla (muusikko) klassiseen musiikkiin erikoistuen ja pianonvirityksen osaamisalalla (pianonvirittäjä).

Näin haet opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen Helsingin Konservatorioon

Mikä on ammatillinen perustutkinto?

Musiikkialan perustutkintokoulutus on toisen asteen koulutusta. Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen oppimäärän tai vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet. Koulutus kestää 3 lukuvuotta ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Osa opinnoista suoritetaan Eiran aikuislukiossa. Halutessaan opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja sekä ylioppilastutkinnon (ns. kaksois- tai kolmoistutkinnon).

Ammatillista perustutkintoa suorittamaan voivat hakea myös toisen asteen tai korkea-asteen koulutuksen suorittaneet (esim. ylioppilaat tai jonkin muun alan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet). Tällöin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma ja koulutuksen kesto lyhenee aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

Opetus ammatillisessa koulutuksessa on opiskelijalle maksutonta.

Opiskeluopas

Opiskelijan opas 2023-2024.pdf (päiv. 21.9)

2022 Ohjaussuunnitelma.pdf

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf (päiv. 21.9.)

Helsingin Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon palvelut järjestää Helsingin kaupunki. Palveluihin sisältyvät opiskeluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opinto-ohjaus ja muut tarvittavat oppimisen tukitoimet. Palvelut ovat käytettävissä koko opintojen ajan.

Kuraattori Sanni Sihvola, sanni.sihvola@hel.fi, puh. 040 7191 745

Psykologi Saara Pousi, saara.pousi@hel.fi, puh. 040 681 6845

Terveydenhoitaja Kati Ypyä, kati.ypya@hel.fi, puh. 050 310 5600

Opintososiaaliset edut

Ammatillisen koulutuksen päätoimiset opiskelijat saavat opetuspäivinä maksuttoman aterian Palmian Ravintola Konservatoriossa.

Opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa ja asumislisää sekä valtion takaamaa opintolainaa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus koulumatkatukeen.

Helsingin Konservatoriolla ei ole opiskelija-asuntolaa. Opiskelija-asuntoja voi tiedustella Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöstä.

Opiskelijakunta

Helsingin Konservatoriossa toimii aktiivinen opiskelijayhdistys. Opiskelijayhdistykseen kuuluvat kaikki Helsingin Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskelijat. Yhdistys ylläpitää mahdollisin keinoin konservatorion yhteisöllistä henkeä, kannustavaa ilmapiiriä sekä hyvää keskusteluyhteyttä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijayhdistyksen hallitus järjestää opiskelijoille säännöllisin välein aktiviteettia, jossa opiskelijat pääsevät viettämään yhteistä aikaa.

Opiskelijat voivat halutessaan liittyä SAKKI ry:n jäseniksi. SAKKI-opiskelijakortilla saa erilaisia opiskelija-alennuksia ja etuja.

Lisätietoja SAKKI ry:n verkkosivuilta

Jatko-opinnot ammatillisen perustutkinnon jälkeen

Musiikkialan ammatillinen koulutus antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Helsingin Konservatoriosta valmistuneiden muusikkojen jatko-opintopaikkoja ovat olleet mm.

 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun AMK
 • Kungliga Musikhögskolan (Tukholma)
 • Operahögskolan vid Stockholms konstnärliga högskola
 • Conservatorium van Amsterdam (Cva)
 • Utrechts Conservatorium
 • Musikhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet
 • Det Kongelike Danske Musikkonservatorium (Kööpenhamina)
 • Royal Academy of Music (Lontoo)
 • Guildhall School of Music and Drama (Lontoo)
 • Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow)
 • Conservatorio di Verona