fbpx

Pianonvirityksen osaamisala (pianonvirittäjä)

Pianonvirittäjän ammatillinen perustutkinto antaa valmiudet työskennellä ammatinharjoittajana yksityisasiakkaiden pianojen ja flyygeleiden virittäjänä. Työtilaisuuksia on tarjolla myös pianoliikkeiden, maahantuojien, musiikkioppilaitosten sekä konsertti- ja äänitystilojen palveluksessa. Pianonvirittäjän työtehtäviin kuuluu pianojen ja flyygeleiden virittäminen sekä pianojen huoltaminen ja pienet korjaustyöt.

Pianonvirittäjän ammatissa korostuvat itsenäinen ote työskentelyyn, oma-aloitteisuus, yrittäjähenkisyys, palvelualttius ja hyvät yhteistyötaidot. Pianonvirittäjän ammatin vaatimuksena on hyvä kuulo. Esimerkiksi diagnosoidut kuulon ongelmat voivat vaikeuttaa toimimista ammatissa. Normaalikuuloisuuden rajana pidetään 10-20 dB:n kuulon tasoa. Koulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä kuulontutkimusta, mutta mahdollinen kuulonalenema kannattaa selvittää kuulontutkimuksella jo ennen koulutukseen hakeutumista.

Jos omaat terveen kuuloaistin ja tarkan sävelkorvan, sorminäppäryyttä ja teknistä päättelykykyä ja olet keskittymiskykyinen, pitkäjänteinen ja kurinalainen tekemisissäsi, pianonvirittäjän ammatti saattaisi olla juuri sinulle sopiva.

Pianonvirittäjän ammatillinen perustutkinto (180 osp) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Työtehtävän suunnittelu 10 osp
  • Pianon viritys 60 osp
  • Pianon huolto 25 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa (lukio-opinnot) 35 osp

Osaamispistemäärä kuvaa kunkin tutkinnon osan kattavuutta, merkittävyyttä ja vaikeusastetta suhteessa koko tutkintoon.
Osa opinnoista suoritetaan työssäoppimisena alan työtehtävissä.

Työssäoppimisyhteistyötä tehdään mm. seuraavien tahojen kanssa:

Töölön Pianokeskus Oy
Steinway Piano Gallery Helsinki
F-Musiikki
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Helsingin Konservatorio
Harjoitusyritys/yksityisasiakkaat

Musiikkialan perustutkinto, tutkinnon perusteet

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma (Arviointisuunnitelma, 19.12.2019, pdf)

 

Hakutiedot

Kansainvälisyys

kuva: Heikki Tuuli