Musiikki ammatiksi

Haluatko musiikkialalle?

Helsingin Konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon musiikin osaamisalalla (muusikko) klassiseen musiikkiin erikoistuen ja pianonvirityksen osaamisalalla (pianonvirittäjä).

Näin haet opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen Helsingin Konservatorioon

Mikä on ammatillinen perustutkinto?

Musiikkialan perustutkintokoulutus on toisen asteen koulutusta. Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen oppimäärän tai vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet. Koulutus kestää 3 lukuvuotta ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Osa opinnoista suoritetaan Eiran aikuislukiossa. Halutessaan opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja sekä ylioppilastutkinnon (ns. kaksois- tai kolmoistutkinnon).

Ammatillista perustutkintoa suorittamaan voivat hakea myös toisen asteen tai korkea-asteen koulutuksen suorittaneet (esim. ylioppilaat tai jonkun muun alan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet). Tällöin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma ja koulutuksen kesto lyhenee aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

Jatko-opinnot ammatillisen perustutkinnon jälkeen

Musiikkialan ammatillinen koulutus antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Helsingin Konservatoriosta valmistuneiden muusikkojen jatko-opintopaikkoja ovat olleet mm.

 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Kungliga Musikhögskolan (Tukholma)
 • Operahögskolan vid Stockholms konstnärliga högskola
 • Musikhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet
 • Det Kongelike Danske Musikkonservatorium (Kööpenhamina)
 • Royal Academy of Music (Lontoo)
 • Guildhall School of Music and Drama (Lontoo)
 • Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow)
 • Conservatorio di Verona

Opintososiaaliset edut

Opetus ammatillisessa koulutuksessa on opiskelijalle maksutonta. Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Opiskelija voi saada opintotukena valtion takaamaa opintolainaa sekä opintorahaa ja asumislisää. Lisäksi opiskelijalla on oikeus koulumatkatukeen sitä koskevien säädösten mukaisesti. Helsingin Konservatoriolla ei ole oppilasasuntolaa, mutta opiskelija-asuntoa voi tiedustella HOAS:ltä p. (09) 549 900.