fbpx

Opiskelijatarina: Ari Pitkälä

opiskelee pianonvirittäjäksi
opintojen aloitusvuosi: 2016

Miksi hait Helsingin Konservatorioon?

– Pitkä työura lähinnä ilmailutekniikkaan liittyvien mittalaitteiden parissa joutui katkolle osaston lakkauttamisen ja sitä seuranneiden työjärjestelyiden vuoksi. Ihmetellessäni, mitä tällainen puolen vuosisadan rajapyykin ylittänyt vaari voisi vielä työelämässä tehdä motivoituneesti, läheisten ja ystävien kanssa käydyissä keskusteluissa tämä ala juolahti mieleen.
Selvittäessäni pianonvirittäjän ammattiin tarvittavan koulutuksen järjestäjiä, huomasin, että Suomessa koulutusta on vain Helsingin Konservatoriossa. Musiikkialan oppilaitoksen status toi lisäpontta hakemuksen lähettämiseen.

Millainen on tyypillinen opiskeluviikkosi?

– Pianonvirittäjän ammattiin kouluttautuminen on hyvin käytännönläheistä. Se tarkoittaa, että tyypillinen opiskeluviikko sisältää huomattavan paljon viritystyötä eli virittämään oppii virittämällä.
Opiskeluaikana on ollut erilaisia opintokokonaisuuksia, jolloin on saatettu käyttää aikaa esimerkiksi pianon huoltoon ja säätöön. Toki ammatin perusteet tarvitsee oppia teoriassakin, jotka osin hoidetaan käytännön harjoittelun yhteydessä, mutta myös luokkahuoneessa istumalla.

Mikä opinnoissasi on tähän asti ollut kiinnostavinta tai antoisinta ja miksi?

– Vaikea pisteyttää, koska kokonaisuus itsessään niin mielenkiintoinen. Ehkä tämä tunne, että tässä ikävaiheessa tulee vastaan näin kiehtova ala, hämärtää asiaa! Lähtökohtaisesti kiinnostava asia on tasavireinen viritysjärjestelmä ja miten jako ja viritys pyritään toteuttamaan niin, että virityksen jälkeen piano soi parhaalla tavalla juuri kyseiselle yksilölle. Opinnot kokonaisuudessaan antavat hyvät perusteet pianonvirittäjänä toimimiseen.

Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat tulevaisuudessa?

– Tässä vaiheessa tuntuu, että pianonvirittäjän työ kodeissa on hyvä lähtökohta. Työhön sisältyvät pianon huolto ja säätö tuonevat mielekästä vaihtelua. Ajattelen niin, että ”työ tekijäänsä neuvoo” eli suhtaudun avoimesti eteen mahdollisesti tuleviin haasteisiin, jotka saattavat olla jotain muutakin kuin tuo ”lähtökohta”.

Kenelle suosittelisit Helsingin Konservatoriota?

– Pianonvirittäjän opintolinjalta katsottuna suosittelen tätä oppilaitosta kaikille, jotka ovat riittävän kiinnostuneita virittäjän työstä ja joilla on riittävät edellytykset toimia ammatissa pitkäjänteisesti. Helsingin Konservatoriota voin kyllä suositella kaikille, jotka haluavat laadukasta musiikin opetusta inspiroivassa ympäristössä.

kuvat: Jarkko Peltola
Haastattelu tehty joulukuussa 2017.