fbpx

Hallinto

Warme-Korpinen Rea
rehtori

johtaa ja valvoo konservatorion opetus- ja konserttitoimintaa sekä vastaa oppilaitoksen strategisesta ja pedagogisesta kehittämisestä ja laatutyöstä.

Puh. 09 5860 5812
GSM: 050 564 3586
Sähköposti: rea.warme@konservatorio.fi

Pellikka Harri
hallintojohtaja, kanslianeuvos

toimii Helsingin Konservatorion Säätiön edustajana (varainhoito, toimitila- ja kiinteistöasiat) ja vastaa mm. henkilöstöhallinnosta (hallinto ja tekniikka) sekä ulkoistetuista palveluista (taloushallinto, työterveys, ruokahuolto, IT).

Puh. 09 5860 5810
GSM: 050 5643488
Sähköposti: harri.pellikka@konservatorio.fi

Ruohonen Sari
talouspäällikkö

vastaa oppilaitoksen taloushallinnosta.

Puh. 09 5860 5816
GSM: 050 359 2554
Sähköposti: sari.ruohonen@konservatorio.fi

Kärjes-Peltola Pia
koulutuspäällikkö

vastaa ammatillisen koulutuksen toteutuksesta, opiskelija-arvioinnista ja toimii opiskelijoiden opinto-ohjaajana.

Puh. 09 5860 5830
GSM: 050 309 2420
Sähköposti: pia.karjes-peltola@konservatorio.fi

Haapaniemi Jaakko
tuottaja

toimii orkestereiden intendenttinä, tuottaa / järjestää (musiikki- ja oppilasiltoja lukuunottamatta) konsertit ja musiikkitilaisuudet ja vastaa ohjelmapalveluista.

Puh. 09 5860 5850
GSM: 040 451 6600
Sähköposti: jaakko.haapaniemi@konservatorio.fi

Sarelma Sanni
viestintäasiantuntija, sanni.sarelma@konservatorio.fi

suunnittelee, kehittää ja toteuttaa viestintää, päivittää some-kanavia ja hoitaa Avoimen konservatorion hallintoa.

Puh. 09 5860 5813
GSM: 050 324 6466
Sähköposti: sanni.sarelma@konservatorio.fi

Mikkola Ilkka
informaatikko

oppilaitoksen kirjaston vastuuhenkilö, toimii myös tietosuojavastaavana.

Puh. 09 5860 5821
GSM: 040 651 2080
Sähköposti: ilkka.mikkola@konservatorio.fi

Hautaniemi MariAnne
toimistosihteeri

hoitaa mm. neuvontaa, puhelinvaihdetta, soitinlainauksen järjestämistä, kansainvälistämisessä avustamista (vaihto-oppilaat, vierailevat ryhmät) ja sisäistä tiedottamista.

Puh. 09 5860 580
Sähköposti: konservatorio@konservatorio.fi

Hyvärinen Maria
oppilashallintosihteeri

ylläpitää musiikin perusopetuksen ja musiikkileikkikoulun oppilaiden tietohallintoa, laskuttaa lukukausimaksut ja laatii mm. tilastoja.

Puh. 09 5860 5815
GSM: 040 483 6227
Sähköposti: maria.hyvarinen@konservatorio.fi