fbpx

Kuoroon laulamaan!

Hauska tapa harrastaa musiikkia!
Lyömätön mahdollisuus musisoida yhdessä!
Loistava tilaisuus opetella monipuolista äänenkäyttöä ja nuotinlukua!

Helsingin Konservatoriossa toimii kuusi aktiivista kuoroa ja lauluyhtyettä, joissa laulun ilo, yhdessä musisoiminen ja esiintymiselämykset motivoivat eri ikäisiä lapsia ja nuoria musiikin harrastamiseen ja oman äänen mahdollisuuksien tutkimiseen.

Kuorolauluharrastus antaa intoa myös soitto-opintoihin, sillä useat kuorolaiset opiskelevat myös jonkin instrumentin soittoa. Kuorossa nuotinlukutaidot ja harmoniantaju kehittyvät, jolloin soittoläksyjen oppiminen nopeutuu. Kuoroissamme kiinnitetään erityistä huomiota nuorten äänien terveen ja monipuolisen kehityksen tukemiseen.

Kuorolaisillamme on mahdollisuus osallistua myös musiikin perusteiden opetukseen. Kuoroissamme laulaville, jotka eivät ole konservatorion soitto-oppilaita, on oma musiikin perusteiden ryhmä Kuorolaisten mupe 1, johon voi ilmoittautua ilmoittautumispäivänä lukuvuoden alkaessa.

Musiikin perusteet kuorolaisille

Kuorolaisten Mupe 1 (musiikin perusteet)
Kuoroissa laulaville 9-19-vuotiaille, jotka eivät ole konservatorion soitto-oppilaita.
Opettaja: Soila Jaakkola
Ilmoittautuminen: elokuun alussa ilmoittautumispäivänä

Kuoroihin ilmoittautuminen ja koelaulut

Koelaulut järjestetään lukuvuoden 2020-2021 ilmoittautumisen osalta kuorojen ensimmäisillä tapaamiskerroilla.

Kuoroihin ilmoittautuminen ja koelaulut ovat normaalitilanteessa keväällä pääsykoepäivinä sekä syksyllä oppilaiden ilmoittautumispäivänä elokuussa. Lasten ja nuorten kuoroista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kuoronjohtaja Anna Noraan, anna.nora(at)konservatorio.fi

Konservatoriossa toimii myös Kamarikuoro Audite, jota johtaa Jani Sivén. Kuoroon otetaan uusia jäseniä tarvittaessa.
Harjoitukset ovat torstaisin 17.45‒20.45 konservatorion kamarimusiikkisalissa.

Auditen verkkosivut