fbpx

Helsingin Konservatorion tilat suljetaan 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi, opetusta annetaan mm. etäopetuksena

Valtioneuvoston 16.3.2020 antamien tämänhetkisten suositusten mukaisesti oppilaitosten ja siten myös Helsingin Konservatorion toimitilat Ruoholahdessa ja Lauttasaaressa suljetaan 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi ja kaikki lähiopetus keskeytetään. Myös kaikki konsertit ja tapahtumat on peruutettu kyseisenä ajanjaksona.

Opettajia ja opiskelijoita pyydetään noutamaan tarvitsemansa opetus- ja opiskelumateriaalit sekä soittimensa tiistain 17.3. aikana.

Opetusta toteutetaan ko. ajanjakson ajan mahdollisuuksien mukaan eri ikäisille ja oppiaineisiin soveltuvin tavoin mm. etäopetuksena, erilaisia oppimisympäristöjä käyttäen sekä itsenäisenä työskentelynä. Oppilaiden ja opiskelijoiden opintosuoritukset ja ammattiosaamisen näytöt siirretään myöhempään ajankohtaan. Opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkintonsa kevään aikana pyritään turvaamaan.

Musiikin taiteen perusopetuksen (musiikkiopiston) oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset saavat opettajiltaan tietoa opetusjärjestelyistä heti, kun tarvittavat valmistelut on tehty. Huoltajia pyydetään varmistamaan, että ryhmäaineiden opettajilla on sellainen toimiva sähköpostiosoite, johon opetukseen liittyvää tietoa voidaan lähettää. Myös Avoimen Konservatorion opetusta jatketaan etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat opettajilta tiedon kunkin oppiaineen opetusjärjestelyistä. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita pyydetään ottamaan huomioon, että oikeutta maksuttomaan ateriaan ei ole, kun koulutus järjestetään etä- ja itsenäisenä opiskeluna.

Opettajille annetaan lisää ohjeita sen jälkeen, kun Opetushallitus on tiistaina 17.3. antanut ohjeet koulutuksen järjestäjille.

Rea Warme-Korpinen

rehtori

 

Takaisin edelliselle sivulle