fbpx

Helsingin Konservatorion uudet musiikin taiteen perusopetuksen oppilaat

Helsingin Konservatorioon on valittu lukuvuodeksi 2021-2022 yhteensä 97 oppilasta valmentavaan opetukseen, nuorten laulukouluun sekä varsinaisiin musiikin laajan oppimäärän opintoihin (perusopinnot, syventävät opinnot, aikuisten opetus). Onnittelemme valittuja! Tervetuloa konservatorioon!
Lista konservatorioon valituista oppilaista löytyy tästä (pdf). Ne huoltajat, jotka eivät ole antaneet lupaa oppilaaksi valitun lapsensa nimen julkaisemiseen verkkosivuilla, saavat tiedon sähköpostitse.
Ohjeet oppilaaksi valituille löydät alta sekä sivuiltamme kohdasta Perusopetuksen oppilasvalinta 2021.
To read this information in English, go to Student Selection 2021 site on the English language version of our web page.

Ohjeet oppilaaksi valituille

Oppilaaksi valittujen tulee lähettää sähköpostitse tieto oppilaspaikan vastaanottamisesta tai perumisesta su 13.6.2021 mennessä. Sähköposti maria.hyvarinen@konservatorio.fi

Emme valitettavasti voi vastata puhelimitse jonotuspaikkoja koskeviin tiedusteluihin.

Valmentavan opetuksen lukukausimaksu on 260 €.

Nuorten laulukoulun lukukausimaksu on 260 €.

Musiikin laajan oppimäärän opintoihin valitut (perusopinnot, syventävät opinnot, aikuisten opetus) osallistuvat instrumenttiopintojen lisäksi myös yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opintoihin ikätasonsa mukaisesti. Lukuvuoden aikana varmistetaan oppilaaksi otettujen edellytykset ja motivaatio musiikin tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen harrastamiseen. Lukukausimaksu on 380 €. Jos oppilaan kotikunta ei ole Helsinki, peritään lukukausimaksun lisäksi 200 € oppilaspaikkamaksu.

Jossakin musiikkioppilaitoksessa jo aiemmin opiskelleita pyydetään toimittamaan sähköpostitse tiedot opintosuorituksistaan (opintorekisteriote) 9.8.2021 mennessä osoitteeseen konservatorio@konservatorio.fi .

Soittoharrastus edellyttää, että oppilaalla on oma soitin. Opettajat neuvovat soittimen hankinnassa lukuvuoden alussa. Konservatoriolla on rajallinen määrä vuokrattavia soittimia.

Lukuvuosi alkaa viikolla 32.

Lukuvuoden alkamiseen liittyvistä menettelyistä (oppituntien ajankohdista sopiminen opettajan kanssa, musiikin perusteiden ryhmiin ilmoittautuminen ym.) kerrotaan kotisivuillamme ja sähköpostitse juhannukseen mennessä.

Syksyn pandemiatilanne luonnollisesti huomioidaan opetusjärjestelyissä. Opintojen alkaminen pyritään järjestämään mahdollisimman turvallisesti.

Oppilaaksi valitut/student admissions 2021.pdf

Takaisin edelliselle sivulle