Helsingin Konservatoriossa kokeillaan, miten musiikin perusteita voi opiskella oman soittimen ja teknologian avulla

Opettaja Soila Jaakkolan tunneilla kokeillaan, miten teknologiaa voi hyödyntää musiikin perusteiden oppimisessa.

Helsingin Konservatoriossa kokeillaan lukuvuonna 2017–2018, miten luovia toimintatapoja ja omaa soitinta voi hyödyntää musiikin perusteiden opetuksessa. Neljässä kokeiluryhmässä yhdistetään oman soittimen soittamista, nuotinlukua, improvisointia, säveltämistä ja teknologiaa. Konservatorio sai musiikin perusteiden pedagogiseen kehityshankkeeseen 19 000 euron valtionavustuksen Opetushallitukselta. Musiikin perusteet on osa kaikkien musiikkiopistojen opetusta ja ne sisältävät musiikin teorian, säveltapailun ja musiikin tyylintuntemuksen opintoja.

– Meillä kokeillaan jo nyt uusia työtapoja, jotka ovat tulossa uusiin opetussuunnitelmiin. Säveltäminen ja improvisointi ovat entistä vahvemmin tulevaisuudessa osa musiikin opiskelua, kertoo musiikin perusteiden opettaja Soila Jaakkola Helsingin Konservatoriosta.

Kaikissa musiikkioppilaitoksissa laaditaan lukuvuoden 2017–2018 aikana omat uudet opetussuunnitelmat, sillä taiteen perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2018.

Helsingin Konservatorion MuPeda-hanke näkyy noin 80 oppilaan musiikin perusteiden opinnoissa heti tänä syksynä. Kokeilussa on mukana pääasiassa puhallin- ja jousisoitinten oppilaita. Musiikin perusteiden tunneillaan he alkavat muun muassa tallentaa omia sävellyksiään ja sovituksiaan tableteilla ja nuotinkirjoitusohjelmalla. Luokkatiloihin hankitaan liikuteltavia pöytiä ja uusia säveltämiseen ja improvisointiin käytettäviä luokkasoittimia kuten ksylofoneja ja kanteleita.

Opettajatyöparit jakavat tietotaitoa eteenpäin

Konservatorion kokeiluhanke sisältää paljon uusia toimintatapoja opettajien työhön.

– Kokeiluryhmissä muodostetaan opettajaparit soitonopettajista ja musiikin perusteiden opettajista. Näin pääsemme levittämään kokemukset ja tietotaidon eri soitinten aineryhmiin. Lisäksi kehitämme arviointia eli miten voimme todentaa osaamista oppilaan oman oppimistahdin mukaisesti, kertoo koulutuspäällikkö Markus Utrio.

Helsingin Konservatorion MuPeda-hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Syksyllä 2018 konservatoriossa jaetaan kokeiluryhmissä saatua osaamista eri aineryhmien opettajien kesken.

 

teksti ja kuva: Raija Kaljunen

Takaisin edelliselle sivulle