fbpx

Jukka Kuha in memoriam

Jukka Kuha Artti Pohjanheimon maalaamana

Jukka Kuha Artti Pohjanheimon maalaamana

Vuodesta 1976 vuoteen 2001 Helsingin Konservatorion rehtorina toiminut Jukka Kuha menehtyi Helsingissä 5.7.2022. Musiikkikoulutuksen kentällä valtakunnalliseksi vaikuttajaksi kohonnut Kuha syntyi vuonna 1942 Leppävirralla. Hän suoritti 1970-luvun alussa silloisessa Sibelius-Akatemiassa diplomitutkinnot sekä urkujen- että pianonsoitossa. Toimittuaan Joensuun musiikkiopiston johtajana Kuha siirtyi hoitamaan vapaan sivistystyön osaston ylitarkastajan virkaa Kouluhallitukseen (nykyinen Opetushallitus). Kuha oli keskeisessä asemassa suunniteltaessa valtakunnallista musiikkioppilaitosverkostoa sekä valmisteltaessa musiikkioppilaitoksille niiden tehtäviä ja rahoitusta koskevia säädöksiä.

Senkin jälkeen, kun Kuha siirtyi Helsingin Konservatorion rehtoriksi, käytettiin hänen kykyään hahmottaa kokonaisuuksia ja tunnistaa kehityslinjoja monissa luottamustehtävissä ja toimikunnissa. Kuhan toimi pitkään mm. Suomen konservatorioliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä opetusministeriön asettaman musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunnan puheenjohtajana.

Rehtorikaudellaan Jukka Kuha kehitti voimakkaasti varsinkin Helsingin Konservatorion ammatillista koulutusta ja ohjasi taitavasti oppilaitosta läpi koulutustehtävien muutosten. Jukka Kuhan panos syksyllä 1999 käyttöön otetun uuden konservatoriokiinteistön suunnittelu- ja toteutusvaiheissa oli ratkaisevan tärkeä. Voimakastahtoisena ja periksiantamattomana perfektionistina Kuha sai rakennushankkeen mittaan toteutettua haluamansa akustiset ja opetukselliset ratkaisut –  mikä onkin koitunut kaikkien konservatoriokiinteistön käyttäjien eduksi.

Hallinnollisten tehtäviensä ohella – ja ehkäpä vastapainoksi niille – Jukka Kuha piti yllä muusikkouttaan esiintymällä sekä urkurina että pianistina. Uuden konservatoriokiinteistön avajaiskonsertissa syksyllä 1999 Jukka Kuha esitti professori Jorma Hynnisen kanssa Schumannin Dichterliebe -laulusarjan. Samassa konserttisalissa Kuha soitti salintäyteiselle yleisölle läksiäiskonsertissaan Lisztin Vaellusvuosia – itse aikanaan konservatoriolle Hampurissa valitsemallaan Steinway-flyygelillä.

Jukka Kuhalle oli luonteenomaista saada vietyä mittavia hankkeita päätökseensä. Eläkkeelle siirryttyään hän väitteli Suomen musiikkioppilaitoshistoriasta saavuttaen filosofian tohtorin arvon.

Takaisin edelliselle sivulle