fbpx

Helsingin Konservatorion uudet musiikin taiteen perusopetuksen oppilaat

Helsingin Konservatorioon on valittu lukuvuodeksi 2020-2021 kevään valinnassa 138 oppilasta valmentavaan opetukseen, nuorten laulukouluun sekä varsinaisiin musiikin laajan oppimäärän opintoihin (perusopinnot, syventävät opinnot, aikuisten opetus).

Ne huoltajat, jotka eivät ole antaneet lupaa oppilaaksi valitun lapsensa nimen julkaisemiseen verkkosivuilla, saavat tiedon sähköpostitse.

Ohjeet oppilaaksi valituille löydät alta sekä sivuiltamme kohdasta Oppilasvalinta 2020.

To read this information in English, go to Student Selection 2020 site at our English web page.

Oppilaaksi valituille lähetetään sähköpostitse linkki, jonka kautta ilmoitetaan sitovasti oppilaspaikan vastaanottamisesta tai perumisesta pe 12.6.2020 klo 16 mennessä.

Emme valitettavasti voi vastata puhelimitse jonotuspaikkoja koskeviin tiedusteluihin.

Valmentavan opetuksen aloitustapaamiset järjestetään to 12.8.2020 soittimittain. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan oppilaspaikan vastaanottaneille elokuun alussa. Lukukausimaksu on 260 €.

Nuorten laulukoulun oppilaat noudattavat myöhemmin ilmoitettavia lukuvuoden alkamiseen liittyviä ohjeita. Lukukausimaksu on 260 €.

Musiikin laajan oppimäärän opintoihin valitut (perusopinnot, syventävät opinnot, aikuisten opetus) osallistuvat instrumenttiopintojen lisäksi myös yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opintoihin ikätasonsa mukaisesti. Lukuvuoden aikana varmistetaan oppilaaksi otettujen edellytykset ja motivaatio musiikin tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen harrastamiseen. Lukukausimaksu on 380 €. Jos oppilaan kotikunta ei ole Helsinki, peritään lukukausimaksun lisäksi 200 € oppilaspaikkamaksu.

Jossakin musiikkioppilaitoksessa jo aiemmin opiskelleita pyydetään toimittamaan sähköpostitse tiedot opintosuorituksistaan (opintorekisteriote) 1.8.2020 mennessä osoitteeseen konservatorio@konservatorio.fi .

Soittoharrastus edellyttää, että oppilaalla on oma soitin. Opettajat neuvovat soittimen hankinnassa lukuvuoden alussa. Konservatoriolla on rajallinen määrä vuokrattavia soittimia.

Lukuvuoden alkamiseen liittyvistä menettelyistä (oppituntien ajankohdista sopiminen opettajan kanssa, musiikin perusteiden ryhmiin ilmoittautuminen ym.) kerrotaan kotisivuillamme ja sähköpostitse juhannukseen mennessä. Covid-19 epidemian vuoksi opintojen alkaminen pyritään järjestämään mahdollisimman turvalliseksi.

Uudet oppilaat (taulukkoon lisätty puuttuva nimi 10.6.)

Takaisin edelliselle sivulle