fbpx

Lukuvuoden 2021 – 2022 aloitusohjeet

LÄMPIMÄT KIITOKSET JA VIRKISTÄVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Poikkeuksellinen koronalukuvuosi on takanapäin. Vuosi oli haasteellinen, mutta mahdollisti myös monenlaisen uuden oppimisen. Musiikki on ollut meille kaikille innostava voima ja kannatellut meitä raskaaltakin tuntuneina hetkinä. Lämpimät kiitokset kaikille konservatoriolaisille innovatiivisuudesta, positiivisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Rentouttavaa ja voimauttavaa kesälomaa kaikille!

Rea Warme-Korpinen

rehtori

To read the following in English, see this pdf.

Lukuvuoden 2021 – 2022 alkamiseen liittyvää informaatiota

Emme vielä tiedä, millainen Covid-19 epidemian tilanne on elokuussa uuden lukuvuoden alkaessa. Konservatorion lukuvuoden alun järjestelyt on kuitenkin suunniteltu siten, että opinnot voidaan aloittaa mahdollisimman turvallisesti. Noudatamme edelleen turvavälejä ja hygieniaohjeita. Konservatorioon ei pidä tulla, jos on karanteenissa tai jos tunnistaa itsellään hengitystietulehduksen oireita. Päivitämme ohjeita elokuussa tarpeen mukaan.

UUSILLE OPPILAILLE

Valmentava opetus

Opettajat sopivat oppituntien ajankohdista valmennusoppilaiden huoltajien kanssa 11.-12.8. Opetuksesta sovitaan joko puhelimitse tai opettajan valmennusoppilailleen järjestämässä alkutapaamisessa.

Opettajat informoivat oppilaitaan valmentavaan opetukseen liittyvästä valmennusorkesteri Valonsäteen toiminnasta lukuvuoden käynnistyttyä. Valmentavaan opetukseen ei sisälly musiikin perusteiden opetusta.

Musiikin taiteen perusopetus

nuorten laulukoulu, musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Opintorekisteriote mahdollisista aiemmista musiikkiopinnoista on toimitettava konservatorioon elokuun alkuun mennessä konservatorio@konservatorio.fi .

Instrumenttiopinnot

Opettajat ottavat oppilaisiinsa yhteyttä 11-12.8. sopiakseen oppituntien ajankohdista (mahdollisesti jo aiemminkin). Musiikin perusteiden ryhmien aikatauluihin on hyvä tutustua ennen soitto-/laulutunnin ajankohdasta sopimista. Aikataulut löytyvät konservatorion verkkosivuilta, lukuvuosi > lukujärjestykset.

Musiikin perusteiden (mupe) opinnot

UUDET 6-8-vuotiaat (eskarissa ja 1.-2. luokalla olevat) oppilaat voivat halutessaan ilmoittautua Avaimet musiikkiin -kurssille, osallistuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautuminen tapahtuu 13.8.-15.8., konservatorion verkkosivuilla Ajankohtaista-laatikon kautta avautuvalla verkkolomakkeella.

 UUDET 9-11-vuotiaat oppilaat ilmoittautuvat johonkin vaihtoehtoisista mupe 1a-ryhmistä konservatorion verkkosivuilla 13.-15.8., Ajankohtaista-laatikon kautta avautuvalla verkkolomakkeella. HUOM! Oppilaat eivät osallistu 12.8. mupe-ohjaustilaisuuteen.

UUDET yli 11-vuotiaat oppilaat ohjataan sopivalle mupe-tasolle 12.8. klo 16.30 – 18.00 välillä järjestettävässä ohjaustilaisuudessa

  • klo 16.30 – 17.15 välillä mupe-tasoille 1b, 2a tai 2b ilmoittautuvat (mupe-opintonsa vasta aloittavat yli 11-vuotiaat sekä jonkin verran mupea/muhaa toisessa oppilaitoksessa jo opiskelleet)
  • klo 17.15 – 18.00 välillä perusopintojen mupe 3, mupe 4 ja syventävien opintojen säveltapailu ja musiikinteoria sekä harmoniaoppi -ryhmiin ilmoittautuvat (toisessa musiikkioppilaitoksessa jo musiikin perusopinnoissa tasolle 3 edenneet ja syventäviä opintoja suorittavat oppilaat)

Yhteismusisointi

Opettajat ohjaavat oppilaansa kunkin taitotasoa parhaiten vastaavaan orkesteriin tai yhtyeeseen lukuvuoden alettua. Orkesterien aikataulut löytyvät konservatorion verkkosivuilta https://www.konservatorio.fi/orkesterit-ja-kuorot/orkesterit/ .

Ilmoittautuminen lasten ja nuorten kuoroihin tapahtuu 31.8. mennessä konservatorion verkkosivuilla Ajankohtaista-laatikossa olevan linkin kautta. Tietoa konservatorion kuoroista löytyy verkkosivuilta   https://www.konservatorio.fi/orkesterit-ja-kuorot/kuorot/  .

OPINTONSA JO AIEMMIN ALOITTANEILLE OPPILAILLE

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS

Instrumenttiopinnot

Oppilaat sopivat soitto-/laulutuntinsa ajankohdasta opettajansa kanssa puhelimitse 11.-12.8. ellei opettaja ole ottanut oppilaaseensa yhteyttä jo tätä ennen. Ennen soitto-/laulutunnin ajankohdasta sopimista on hyvä varmistaa mupe-ryhmien aikataulut konservatorion verkkosivuilta, lukuvuosi > lukujärjestykset.

Musiikin perusteiden (mupe) opinnot

Konservatoriossa päättyneen lukuvuoden aikana mupe 1a-2b ryhmiin osallistuneet oppilaat

  • Musiikin perusteiden opettajat ovat ilmoittaneet 1a, 1b, 2a ja 2b ryhmissä olleille oppilailleen ensi lukuvuoden ryhmäajan. Oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua mupeen elokuussa. Mahdollinen ryhmäajan vaihto sovitaan suoraan opettajan kanssa. Tiedot päättyneen lukuvuoden ryhmien siirrosta seuraavalle tasolle löytyvät konservatorion verkkosivuilta, lukuvuosi > lukujärjestykset.

Konservatoriossa päättyneenä lukuvuonna olleet oppilaat, jotka ovat aloittamassa jonkin alla mainituista mupeista

  • ilmoittautuvat konservatorion verkkosivuilla, Ajankohtaista-laatikon kautta avautuvalla verkkolomakkeella 13.-15.8. tasolleen sopivaan ryhmään

musiikin perusopinnot

    • Avaimet musiikkiin (6-8-vuotiaat)
    • mupe 1a (9-11-vuotiaat)
    • mupe 4
    • aikuisten mupe 1-3

syventävät opinnot

    • musiikinteoria ja säveltapailu
    • harmoniaoppi

HUOM! Jos ryhmä on täynnä, ilmoittaudu toiseen vastaavan tasoiseen ryhmään. Ryhmiin otettavien oppilaiden enimmäismäärää on koronaepidemian vuoksi edelleen rajoitettu.

Koronakeväänä rästiin jääneitä mupe-suorituksia on mahdollista tehdä 25.8. Opettajat ilmoittavat asiasta ao. oppilailleen.

Yhteismusisointi

Orkesterien aikataulut löytyvät konservatorion verkkosivuilta https://www.konservatorio.fi/orkesterit-ja-kuorot/orkesterit/ .

Ilmoittautuminen lasten ja nuorten kuoroihin tapahtuu 31.8. mennessä konservatorion verkkosivuilla Ajankohtaista-laatikossa olevan linkin kautta. Tietoa konservatorion kuoroista löytyy verkkosivuilta   https://www.konservatorio.fi/orkesterit-ja-kuorot/kuorot/  .

Myönnetyistä toisen instrumentin opinto-oikeuksista, pääinstrumentin tai opettajan vaihtamista, täydentävää opetusta ym. koskevista päätöksistä on informoitu oppilaita / oppilaiden huoltajia sähköpostitse.

Takaisin edelliselle sivulle