Erilaisten soitinten ja teknologian käytöstä hyviä kokemuksia musiikin perusteiden oppimisessa

Helsingin Konservatoriossa hyödynnetään monipuolisesti omaa soitinta ja musiikin teknologiaa musiikin perusteiden opinnoissa jatkossakin. Kokemukset lukuvuoden 2017–2018 kokeiluryhmistä olivat myönteisiä. Uudenlaisia luovia opetusmenetelmiä ja ohjelmistoja testattiin musiikin perusteiden ja oman instrumentin opettajien yhteistyönä.

– Taiteen perusopetuksessa on tärkeää saada oppilaalle kokonaisvaltainen oppimiskokemus. Kun soittamiseen linkitetään sekä soitto- että musiikin perusteiden tuntien asioita, niiden yhteydet jäävät lasten mieleen. Oman instrumentin ja musiikin perusteiden opettajat työskentelevät saman asian ympärillä ja antavat oppilaille välineitä eri näkökulmista, kiteyttää musiikin perusteiden eli mupen opettaja Soila Jaakkola.

Soitettavat laulut opeteltiin monipuolisesti

– Soitettavat laulut opeteltiin solfaten, soittaen ja säestäen ostinatoilla ja muilla säestysäänillä. Usein myös kirjoitimme ne viivastolle. Oppilaat pitivät hyvää keskittymistä vaativista tehtävistä ja heidän vireystasonsa nousi niiden myötä. Käytimme Boomwhackers-perkussioputkia, joissa oppilaiden piti soittaa tai laulaa oman perkussioputkensa ääni. Lauloimme myös yhdessä niin, että joku ennalta määrätty sävel laulettiinkin vain mielessä. Monelle on ollut mieluisaa, että olemme soittaneet erilaisia luokasta löytyviä soittimia, kertoo musiikin perusteiden opettaja Eija Rusi-Rodriguez. Hänen työparinaan oli viulunsoiton opettaja Mari Kortelainen, joka pitää opettajien yhteistyötä tärkeänä oppilaan oppimisen kannalta.

– Lapsi oppii katsomaan musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista ja voi innostua siitä uudella tavalla. Oppilaalle tulee tunne, että hänestä ollaan kiinnostuneita ja hänet huomioidaan yksilönä. Musiikista muodostuu loogisempi, selkeämpi ja ymmärrettävämpi kokonaisuus, jossa soittotunnilla ja musiikin perusteissa opitut tiedot ja taidot täydentävät toisiaan, toteaa Kortelainen.

Pallo aktivoi asteikkojen opettelemisessa

Musiikin perusteiden opettaja Tiina Fagerholm ja pianonsoiton opettaja Anna Linjama tekivät yhteistyötä keväällä 2018 Fagerholmin musiikin perusteiden 1 alkavassa ryhmässä. Ryhmässä oli 16 noin 9–10-vuotiasta lasta, jotka olivat aloittaneet musiikin perusteet eli mupen edellissyksynä. Tunneilla käytettiin pianon lisäksi luokkasoittimia ja toiminnallisia menetelmiä, joissa oppimiseen otettiin mukaan tuntoaisti, pelaaminen ja leikkiminen.

– Harjoittelimme uusia asteikkoja ja intervalleja pehmopallon kanssa niin, että lapset heittelivät palloa toisilleen ja pallon saaja sanoi tai lauloi aina seuraavan sävelen tai intervallin. Kaikki oppilaat olivat koko ajan aktiivisia ja miettivät vastausta. Näin harjoiteltiin myös säveliä alaspäin ja pystyttiin kertaamaan vanhoja asteikkoja, toteavat Fagerholm ja Linjama.

Yhteisopettajuus oli molemmista myönteinen kokemus. Myös opetuksen eriyttäminen oppilaiden tarpeiden mukaan onnistui kahdestaan helpommin.

– Oli hirveän hauskaa rakentaa siltaa soittamisen ja mupe-käsitteistön yhdistämiseen! Tutkimusten mukaan kestää yllättävän kauan, että lapset saavat sisäistettyä musiikin perusteiden käsitteitä. On varmasti hyvä, että heti mupe-opintojen alussa käytetään oppimista edistäviä toiminnallisia menetelmiä, sanovat Tiina Fagerholm ja Anna Linjama.

Orkesteritoimintaa ja mupea yhdessä

MuPeda-seminaarissa 22.9.2018 opettajat ja muut musiikkialan ammattilaiset saivat kokeilla ja seurata, miten Silja Martikaisen (vas.) ja Okko Kivikatajan (johtamassa) johdolla harjoiteltiin Ukkosmyrsky-teokseen liittyviä pedagogisia rakenteita. Seminaarissa Helsingin Konservatorion opettajat esittelivät musiikin perusteiden pedagogisen kehityshankkeen tuloksia. Hanke sai valtionavustusta Opetushallitukselta.

Musiikin perusteiden opettaja Silja Martikainen ja klarinetinsoiton opettaja Okko Kivikataja kokeilivat, miten orkesteritoimintaa voi integroida mupe-tuntien sisään.

– Ennen orkesterituntia olivat mupe-opettajan pitämät mupe-tunnit, joilla oppilaita valmistettiin erilaisin toimintatavoin kohti orkesteritunnilla soitettavaa musiikkimateriaalia. Luotiin siis siltaa sisäisestä instrumentista ulkoiseen. Orkesterituntikin saattoi alkaa lyhyesti mupe-tunnin harjoittelutavoilla ja mupe-opettajan ohjaamilla mupe-lämppäreillä, mutta pian siirryttiin soittamaan orkesterinjohtajan eli Okon johdolla, kertovat Silja Martikainen ja Okko Kivikataja. Martikainen oli paikalla koko orkesteritunnin ajan ja avusti tarvittaessa erilaisissa asioissa.

Oppilaiden omat soitonopettajat saivat Silja Martikaiselta orkesteritunnin nuotit soittotunnilla katsottavaksi noin pari viikkoa etukäteen. Lopullista esitystä varten tarvittavat soittostemmat lähetettiin jo aiemmin, heti kun orkesteripartituuri valmistui. Martikainen ja Kivikataja osallistuivat molemmat soitinnuksen ja sovituksen ideointiin. Orkesteritunteja oli lukuvuoden aikana yhteensä noin 10. Orkesteri esiintyi lopuksi puhallinmatineassa.

Musiikkiteknologia auttaa oppimisessa

– Musiikkiteknologian hyödyntäminen musiikin perusteiden opinnoissa on yksi uuden opetussuunnitelman tuomista uudistuksista. Meillä sitä käytetään musiikinteoreettisten käsitteiden harjoittamiseen ja vahvistamiseen erilaisten pelien ja ohjelmien avulla. Perusopinnoissa myös tallennetaan ja jatkokäsitellään teknologian avulla oppilaiden improvisoimia ja säveltämiä teoksia. Syventävissä opinnoissa teknologian käyttö on laajinta musiikin tekemisen suuntautumisvaihtoehdossa, kertoo musiikin perusteiden opettaja Soila Jaakkola.

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen ansiosta konservatoriolle saatiin 11 uutta tablettia varusteineen, laattasoittimia, kanteleita, uusia liikuteltavia kalusteita ja musiikkiohjelmistoja. Ne kaikki ovat olleet jo muidenkin mupe-ryhmien käytössä.

 

teksti: Raija Kaljunen
kuvat: Raija Kaljunen, Soila Jaakkola (kuva seminaarista)

Lue lisää aiheesta

Takaisin edelliselle sivulle