fbpx

PERUSOPETUKSEN OPPILASVALINTA KEVÄÄLLÄ 2020

Valmentavaan opetukseen, Nuorten laulukouluun, musiikin perus- ja syventäviin opintoihin sekä aikuisten opetukseen ilmoittaudutaan 18.-22.5.2020 välisenä aikana konservatorion verkkosivuilla. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen näkyy hakusivulla  sekä pääsykoesivulla 18.5. klo 9.00.

Otamme uudet oppilaat Helsingin Konservatorion musiikin taiteen perusopetukseen (musiikkiopisto) lukuvuodeksi 2020 -2021 koronavirusepidemian vuoksi ilmoittautumisjärjestyksessä. Lukuvuoden aikana varmistetaan oppilaaksi otettujen edellytykset ja motivaatio musiikin tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen harrastamiseen.

Uusia oppilaita otetaan instrumenttikohtaisesti keväällä 2020 vapautuvia oppilaspaikkoja vastaava määrä. Valmentavaan opetukseen ei ole omaa erillistä hakuaan tänä keväänä. Nuorimpien oppilaiden sijoittaminen joko valmentavaan opetukseen tai musiikin perusopintoihin tehdään konservatoriossa ilmoittautumisen jälkeen. Oppilaspaikka pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle.

Oppilaaksi ilmoittaudutaan vain yhden kerran (ei useita hakemuksia eri instrumentteihin). Ilmoittauduttaessa on ensisijaisen instrumentin (soitin / laulu) lisäksi mahdollista kertoa myös vaihtoehtoisesta kiinnostavasta instrumentista. Oppilaspaikkaa voidaan tarjota ilmoitetun vaihtoehtoisen instrumentin opintoihin, mikäli ensisijaisen instrumentin opintoihin ei olisi paikkoja tarjolla.

Konservatorion oppilaaksi ilmoittautuminen ei edellytä aiempaa musiikin harrastamista. Musiikkia jo aiemmin harrastaneita pyydetään kertomaan ilmoittautumisensa yhteydessä lisätietoja musiikkiopinnoistaan.

Oppilasvalinnan tulokset julkistetaan konservatorion verkkosivuilla 9.6.2020.

Kuorojen koelaulut ja kuoroihin ilmoittautuminen siirtyvät kokonaisuudessaan syksyyn. Koelaulujen ja ilmoittautumisen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin verkkosivuillamme.

Hakusivulle

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun tapahtuu verkkosivujemme kautta 4.–10.5.2020. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta. Ilmoittautumislinkki lisätään sivuillemme 4.5. klo 9.00 (hakusivu).

Lisätietoa musiikkileikkikoulusta

Takaisin edelliselle sivulle